Knihovna je zavřena

Reprografické služby

Papírové kopie mohou uživatelé získat na samoobslužném kopírovacím přístroji, který je umístěný v hlavní studovně. Používání tohoto přístroje je možné pouze s dobíjecím čipem, který je vydáván ve volném výběru. 
Pro zhotovení digitálních kopií je určený samoobslužný digitální skener umístěný v hlavní studovně.

Uživatelé mají také možnost si kopírovací služby objednat prostřednictvím online katalogu
Náročnější kopírovací služby (především z velkoformátových novin, vzácných dokumentů apod.) jsou poskytovány pouze na základě předepsaného formuláře a nejsou poskytovány okamžitě.

Ve studovně historických fondů je možné si objednat papírové faksimile historického originálu. Cena kopie je v tomto případě závislá na rozměru předlohy a materiálu kopie. Ve studovně HF také v případě zájmu digitalizujeme autorsky volné knihy prostřednictvím služby EOD - Ebook On Demand – elektronická kniha na objednávku.

Podrobnější informace k reprografickým službám naleznete v knihovním řádu bod 3.6.