Knihovna je zavřena

O knihovně

Vědecká knihovna v Olomouci patří mezi univerzální veřejně přístupné odborné knihovny s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Jejím zřizovatelem je od 1.7.2001 Olomoucký kraj za podmínek specifikovaných ve zřizovací listině. Je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou svého druhu v České republice.

Rozmanitost a úplnost fondu knihovny je dána především tzv. právem povinného výtisku (neboli zákonnou povinností českých nakladatelů odevzdávat bezplatně do určených knihoven výtisk každého vydaného titulu).

Knihovna tak patří mezi tři největší knihovny tohoto typu v ČR.

Celkem má knihovna ve svých fondech více než 2 000 000 nejrůznějších dokumentů českých i zahraničních. Zásadní většina těchto dokumentů, je uvedena v on-line katalogu.