Knihovna je zavřena

Doplňování a zpracování fondů

Doplňování fondů

Na základě práva povinného výtisku knihovna systematicky doplňuje a trvale archivuje veškerou knižní produkci vydanou na celém území ČR. Doplňkově obohacuje svoje fondy o zahraniční i tuzemskou literaturu formou nákupu, darů a prostřednictvím mezinárodní výměny publikací.

Zpracování fondů

Veškerou nově získanou produkci do fondu knihovna zpracovává na úrovni monografické, seriálové nebo analytické. Zpracování probíhá v souladu s mezinárodními standardy (MARC 21, RDA, ISBD, Konspekt, MDT).

VKOL se podílí na budování České národní bibliografie on-line zpracováním bibliografických záznamů monografií, seriálů, hudebnin a kartografických dokumentů a na budování souboru národních autorit.

Retrospektivní konverze

Kromě zpracování souběžné produkce se VKOL věnuje převodu lístkových katalogů do strojem čitelné podoby neboli retrokonverzi.

Skenování obálek a obsahů

VKOL se podílí společně s dalšími knihovnami na doplňování obálek, obsahů knih a fotografií autorit, které jsou shromažďovány a zpřístupňovány v rámci služby Obálkyknih.cz. Službu provozuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.