Knihovna je zavřena

Vzdělávání knihovníků

Vědecká knihovna v Olomouci podle § 11 odst. 3 - 4 knihovního zákona plní a koordinuje plnění regionálních funkcí v Olomouckém kraji. Jedním z jejích úkolů je také zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven v kraji. Standardy vzdělávání udávají povinnost zajistit nabídku odborných vzdělávacích aktivit v min. následujícím rozsahu:

  • 48 hodin pro knihovníky profesionálních knihoven za rok
  • 8 hodin pro knihovníky neprofesionálních knihoven za rok

Aktuální nabídku školení vždy naleznete na těchto webových stránkách, společně s kontaktními údaji, kde se můžete přihlásit. Vzdělávání knihovnických pracovníků je hrazeno z dotace Olomouckého kraje na poskytování regionálních funkcí, a to vyjma školení v oblasti IT. Tato školení jsou pokrývána dotací z dotačního programu VISK 2. 


V roce 2022 připravujeme:

Název školení, přednášky Datum Přihlášení na akci
     

Proběhlé akce v roce 2021:

Název školení, přednášky Datum Lektor
Koncepce rozvoje knihoven, Zpřístupnění děl nedostupných na trhu (online) 24. 02. 2021 PhDr. Vít Richter
Nástroje pro videokonference (online) 17. 03. 2021 Mgr. Michaela Mrázová
Bookstagram, booktube a knižní podcasty: platformy pro knihomily 21. století (online) 19. 05. 2021 Mgr. Anna Bílá
VISK 2 Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží (online) 02. 06. 2021 Mgr. Martin Ďurkáč
Letem světem po zahraničních knihovnách 15. 09. 2021 RNDr. L. Prucková, Mgr. R. Krušínský, Mgr. M. Hájek, Ph.D.
Setkání knihovníku Olomouckého kraje 26. 10. 2021  
VISK 2 Jednoduchá grafika v programu Canva 27. 10. 2021 Mgr. Michaela Mrázová
Analytický popis - změny, trendy, možnosti 03. 11. 2021 Mgr. Anna Vitásková
Základy katalogizace podle RDA 10. 11. 2021  PhDr. Lenka Šimková
VISK 2 Pedagogické minimum pro knihovníky (2 dny)  (online) 24. 11. + 1. 12. 2021 Mgr. Vanda Vaníčková
VISK 2 Instagram a jak na něj? (online) 15. 12. 2021 Josef Divoký

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

  • Akceptujeme přihlášení pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Při přihlášení uveďte i název vysílající instituce a PLATNÉ kontaktní údaje (e-mail, kde jste k zastižení v případě přesunutí či zrušení akce). Děkujeme za pochopení.

  • V případě, že máte zájem o účast na aktivitě, která je již obsazena, a chcete být zařazen/a mezi náhradníky, napište e-mail na blanka.nagy@vkol.cz

  • Každý účastník školení obdrží od VKOL platné osvědčení o absolvování dané vzdělávací aktivity. Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost alespoň na 80% časové dotace akce.

  • Upozorňujeme účastníky, že v rámci vzdělávání knihovníků pořádaném Vědeckou knihovnou v Olomouci, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte zájem o speciální školení či o pozvání konkrétního lektora či pedagoga? Dejte nám, prosím, vědět a my se pokusíme toto školení zorganizovat.

E-learningový kurz pro knihovníky

Kurz připravuje VKOL ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a je určen knihovníkům, kteří mají zájem doplnit a rozšířit si znalosti z oboru. Cílem je poskytnout chybějící odborné znalosti knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. Kurz je bezplatný, účastníci, kteří absolvují všechny lekce s výsledkem 70% a víc, obdrží od Vědecké knihovny v Olomouci osvědčení.

V současné době beží 5. běh. Na jaře 2022 se počítá s otevřením 6. běhu.

Cílová skupina: pracovníci knihoven bez obdorného knihovnického vzdělání, zájemci o práci v oboru.
Forma: tutorovaný, plně e-learningový.
 
Kurz má 15 částí, každý týden v pondělí se otevře nové téma. Účastníci budou mít na odesílání odpovědí povětšinou časový limit 3 týdny.
Poslední téma bude oteveno 13. 12. 2021. Kurz končí 2. 1. 2022.
 
Během této doby bude možné korigovat a napravit chybné odpovědi.
Odpovědi účastníků budou vyhodnocovat učitelé - odborní pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci.
 
Kurz bude zahájen v pondělí 6. 9. 2021, zápis do kurzu bude možný až do 21. 9. 2021.
V případě, že máte zájem se účastnit, registrujte se nejpozději do 21. 9. 2021 na https://kurzy.knihovna.cz/
Z nabídky kurzů na portále vyberte: Knihovnický kurz - Olomoucký kraj.