Knihovna je otevřena

Vzdělávání knihovníků

Vědecká knihovna v Olomouci podle § 11 odst. 3 - 4 knihovního zákona plní a koordinuje plnění regionálních funkcí v Olomouckém kraji. Jedním z jejích úkolů je také zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven v kraji. Standardy vzdělávání udávají povinnost zajistit nabídku odborných vzdělávacích aktivit v min. následujícím rozsahu:

  • 48 hodin pro knihovníky profesionálních knihoven za rok
  • 8 hodin pro knihovníky neprofesionálních knihoven za rok

Aktuální nabídku školení vždy naleznete na těchto webových stránkách, společně s kontaktními údaji, kde se můžete přihlásit. Vzdělávání knihovnických pracovníků je hrazeno z dotace Olomouckého kraje na poskytování regionálních funkcí, a to vyjma školení v oblasti IT. Tato školení jsou pokrývána dotací z dotačního programu VISK 2. 


V roce 2024 připravujeme:

Název školení, přednášky Datum Přihlášení na akci
VISK 2 Pravopis levou zadní 03. 04. 2024  
Seminář Kláry Smolíkové 04. 12. 2024  

Proběhlé akce v roce 2023:

Název školení, přednášky Datum Lektor
VISK 2 Tvorba infografik v Canvě 06. 12. 2023 Mgr. Michaela Mrázová
Mluvíme v bublinách: Komiksové tvoření od předškoláků po středoškláky 18. 10. 2023 Klára Smolíková
Spolupráce Městské knihovny a škol v Českém Těšíně 20. 09. 2023 Mgr. Dana Zipserová, Bc. Kateřina Šildrová
VISK 2 Opravy poškozených knižních vazeb 19. 09. 2023 Mgr. Jan Hybner
VISK 2 Mapy online ve službách veřejné knihovny 21. 06. 2023 Mgr. Jana Hrzinová
VISK 2 Google nástroje pro knihovníky 14. 06. 2023 Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky 31.05. 2023 ZRUŠENO
VISK 2 Facebook pro mírně pokročilé 26. 04. 2023 Mgr. Martina Košanová
Rozumět audioknihám 19. 04. 2023 Mgr. Lukáš Vavrečka
Katalogizace tištěných monografií pro pokročilé - doporučená úroveň záznamu 12. 04. 2023 PhDr. Lenka Šimková
Čtenářská gramotnost v práci knihovníka aneb "Jak na knihovnu s přesahem" 15. 03. 2023 Mgr. Petra Danihelová
Severská literatura v českých překladech 08. 03. 2023 Mgr. Jitka Jindříšková, Mgr. Michal Švec
Česká detektivka dvacátého století 01. 02. 2023 Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

  • Akceptujeme přihlášení pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Při přihlášení uveďte i název vysílající instituce a PLATNÉ kontaktní údaje (e-mail, kde jste k zastižení v případě přesunutí či zrušení akce). Děkujeme za pochopení.

  • V případě, že máte zájem o účast na aktivitě, která je již obsazena, a chcete být zařazen/a mezi náhradníky, napište e-mail na blanka.nagy@vkol.cz

  • Každý účastník školení obdrží od VKOL platné osvědčení o absolvování dané vzdělávací aktivity. Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost alespoň na 80% časové dotace akce.

  • Upozorňujeme účastníky, že v rámci vzdělávání knihovníků pořádaném Vědeckou knihovnou v Olomouci, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte zájem o speciální školení či o pozvání konkrétního lektora či pedagoga? Dejte nám, prosím, vědět a my se pokusíme toto školení zorganizovat.

E-learningový kurz pro knihovníky

Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou spouští devátý běh e-learningového kurzu pro knihovníky, kteří mají zájem doplnit a rozšířit si znalosti z oboru. Cílem je poskytnout chybějící odborné znalosti knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven.

Cílová skupina: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, zájemci o práci v oboru.

Forma: tutorovaný, plně e-learningový.

Kurz má 15 částí, každý týden v pondělí se otevře nové téma. Účastníci budou mít na odeslání odpovědi povětšinou časový limit 3 týdny. Kurz končí 30. 6. 2024.

Během této doby bude možné korigovat a napravit chybné odpovědi. Odpovědi účastníků budou vyhodnocovat učitelé - odborní pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci. Kurz je bezplatný, účastníci, kteří absolvují všechny lekce s výsledkem 70% a víc, obdrží od Vědecké knihovny v Olomouci osvědčení.

Kurz bude zahájen v pondělí 4. 3. 2024, zápis do kurzu bude možný až do 11. 3. 2024. V případě, že máte zájem se účastnit, registrujte se nejpozději do 11. 3. 2024 na https://kurzy.knihovna.cz/. Z nabídky na portále vyberte: Knihovnický kurz - Olomoucký kraj. Klíč k zápisu (je součástí registrace) je VKOL.