Knihovna je zavřena

Vzdělávání knihovníků

Vědecká knihovna v Olomouci podle § 11 odst. 3 - 4 knihovního zákona plní a koordinuje plnění regionálních funkcí v Olomouckém kraji. Jedním z jejích úkolů je také zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven v kraji. Standardy vzdělávání udávají povinnost zajistit nabídku odborných vzdělávacích aktivit v min. následujícím rozsahu:

  • 48 hodin pro knihovníky profesionálních knihoven za rok
  • 8 hodin pro knihovníky neprofesionálních knihoven za rok

Aktuální nabídku školení vždy naleznete na těchto webových stránkách, společně s kontaktními údaji, kde se můžete přihlásit. Vzdělávání knihovnických pracovníků je hrazeno z dotace Olomouckého kraje na poskytování regionálních funkcí, a to vyjma školení v oblasti IT. Tato školení jsou pokrývána dotací z dotačního programu VISK 2. 


V roce 2022 připravujeme:

Název školení, přednášky Datum Přihlášení na akci
Proplouvání světem literatury pro děti a mládež 21. 09. 2022  
VISK 2 Digitální džungle a fake news - mediální gramotnost 19. 10. 2022  
Jak na čtenářské workshopy 02. 11. 2022  
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost    

Proběhlé akce v roce 2022:

Název školení, přednášky Datum Lektor
VISK 2 KNIHOVNY.CZ - Centrální portál českých knihoven 08. 06. 2022 PhDr. Iva Zadražilová
VISK 2 Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu 18. 05. 2022 Mgr. Petr Škrabala
Akce v knihovně - od nápadu k realizaci 06. 04. 2022 Mgr. Martina Košanová
Britská detektivka v kontextu vývoje žánru 30. 03. 2022 Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

  • Akceptujeme přihlášení pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Při přihlášení uveďte i název vysílající instituce a PLATNÉ kontaktní údaje (e-mail, kde jste k zastižení v případě přesunutí či zrušení akce). Děkujeme za pochopení.

  • V případě, že máte zájem o účast na aktivitě, která je již obsazena, a chcete být zařazen/a mezi náhradníky, napište e-mail na blanka.nagy@vkol.cz

  • Každý účastník školení obdrží od VKOL platné osvědčení o absolvování dané vzdělávací aktivity. Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost alespoň na 80% časové dotace akce.

  • Upozorňujeme účastníky, že v rámci vzdělávání knihovníků pořádaném Vědeckou knihovnou v Olomouci, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte zájem o speciální školení či o pozvání konkrétního lektora či pedagoga? Dejte nám, prosím, vědět a my se pokusíme toto školení zorganizovat.

E-learningový kurz pro knihovníky

Kurz připravuje VKOL ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a je určen knihovníkům, kteří mají zájem doplnit a rozšířit si znalosti z oboru. Cílem je poskytnout chybějící odborné znalosti knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. Kurz je bezplatný, účastníci, kteří absolvují všechny lekce s výsledkem 70% a víc, obdrží od Vědecké knihovny v Olomouci osvědčení.

V současné době beží šestý běh.

Cílová skupina: pracovníci knihoven bez obdorného knihovnického vzdělání, zájemci o práci v oboru.
Forma: tutorovaný, plně e-learningový.
 
Kurz má 15 částí, každý týden v pondělí se otevře nové téma. Účastníci budou mít na odesílání odpovědí povětšinou časový limit 3 týdny.
Kurz končí 3. 7. 2022.
 
Během této doby bude možné korigovat a napravit chybné odpovědi.
Odpovědi účastníků budou vyhodnocovat učitelé - odborní pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci.
 
Kurz bude zahájen v pondělí 7. 3. 2022, zápis do kurzu bude možný až do 21. 3. 2022.
V případě, že máte zájem se účastnit, registrujte se nejpozději do 21. 3. 2022 na https://kurzy.knihovna.cz/
Z nabídky kurzů na portále vyberte: Knihovnický kurz - Olomoucký kraj.