Knihovna je zavřena

Dokumenty regionálních funkcí

Nová metodika projektu Bookstrart

Citování kartografických dokumentů

Novela Standardu pro dobrou knihovnu

Personalistika v knihovnách

Veřejná knihovna srdce obce - Brožura pro knihovníky a zřizovatel

Manifest IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách 2022

Jak řídit knihovnu. Příručka pro začínající vedoucí knihovny

Standard pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovna v obci, Příručka pro starosty a zastupitele

Přístupné webové stránky - metodická příručka pro knihovny

Knihovní zákon

Metodický pokyn MK

Metodická příručka Služby knihoven knihovnám

Nová definice "registrovaného uživatele" platná od 1. 1. 2017

Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům

Rovný přístup v knihovnách. Standard handicap friendly.

Veřejný internet v knihovnách - výklad zákona

Směrnice IFLA

Metodická příručka Standard pro dobrou knihovnu

Statistika - odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Metodická příručka Připravujeme změnu knihovního softwaru