Knihovna je zavřena

Dokumenty regionálních funkcí

Knihovna v obci, Příručka pro starosty a zastupitele

Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Přístupné webové stránky - metodická příručka pro knihovny

Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030

Knihovní zákon

Metodický pokyn MK

Metodický pokyn MK VKIS

Metodická příručka Služby knihoven knihovnám

Nová definice "registrovaného uživatele" platná od 1. 1. 2017

Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům

Rovný přístup v knihovnách. Standard handicap friendly.

Veřejný internet v knihovnách - výklad zákona

Směrnice IFLA

Metodická příručka Standard pro dobrou knihovnu

Statistika - odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Metodická příručka Připravujeme změnu knihovního softwaru