Knihovna je zavřena

Wifi

Pravidla používání bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) v prostorách VKOL

 1. Wi-Fi je zdarma k dispozici v určených prostorách VKOL (viz Seznam přístupových míst) pro registrované uživatele s platným čtenářským průkazem.
 2. Zaměstnanci služeb VKOL neposkytují technickou podporu pro nastavení parametrů připojení nebo pro technické problémy zařízení. Je však možné, po domluvě s pracovníkem poradní služby, kontaktovat oddělení automatizace, které může pomoc s nastavením poskytnout.
 3. V případě technických nebo jiných problémů si VKOL vyhrazuje službu omezit nebo zastavit.
 4. Na tuto službu není právní nárok a VKOL neodpovídá za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 5. Používání Wi-Fi je přípustné pouze na řádném pracovním místě v určených prostorách a na vlastním zařízení uživatele.
 6. Registrovaný uživatel studující tištěné dokumenty z fondu VKOL má nárok na přednostní přidělení místa ve studovně.
 7. Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám a provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k citlivým údajům.

Seznam přístupových míst

 1. Hlavní budova ­- Volný výběr novinek
 2. Hlavní budova - Německá knihovna
 3. Hlavní budova - Hlavní studovna
 4. Hlavní budova - Hala služeb, místa k sezení a pracovní pulty pro uživatele
 5. Nová budova - Studovna vázaných novin
 6. Nová budova - Studovna historických fondů

    Plány hlavní a nové budovy

­­Eduroam

Vědecká knihovna v Olomouci poskytuje přístup k internetu pomocí sítě eduroam, za předpokladu, že již máte zřízený účet ve své domovské organizaci.

Informace o proj­ektu eduroam

Eduroam je mezinárodní projekt podporující mobilitu uživatelů v akademických sítích. Umožňuje uživatelům připojovat se do především wifi sítí všech zapojených organizací. Ve všech navštívených organizacích se uživatelé přihlašují stejně jako u své domovské organizace a používají stejné přihlašovací údaje. V projektu jsou zapojené především vzdělávací instituce, knihovny a veřejné instituce

Během připojování se systém uživatele zeptá na jméno a heslo. Zadejte, prosíme, svoje přihlašovací jméno společně s realmem (například uzivatel@vkol.cz) a heslo.

Pro připojení do eduroam je využíváno WiFi připojení WPA2/AES.

Návod pro nastavení počítače pro připojení k síti eduroam pro systémy

Své dotazy a připomínky týkající se této služby posílejte na adresu eduroamvkol.cz.

Více informací o projektu  lze získat  na webu eduroam.

Název eduroam a logo eduroam jsou registrované obchodní známky společnosti­ TERENA.