Knihovna je zavřena

Nejlepší venkovský knihovník

 

NEJLEPŠÍ VENKOVSKÝ KNIHOVNÍK OLOMOUCKÉHO KRAJE

Nositelé ocenění

Vědecká knihovna v Olomouci společně s Olomouckým krajem zahájila v roce 2017 oceňování v soutěži Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje. Cílem ocenění je poděkovat aktivním knihovníkům venkovských knihoven za jejich práci a obětavost, ale především pozvednout prestiž jejich činnosti a vyjádřit podporu těmto pracovníkům na krajské úrovni.

Malé venkovské knihovny jsou mnohdy jediným kulturním zařízením v obci, především pro starší generace obyvatel, kteří nedisponují možnostmi snadné a rychlé dopravy do větších měst, představují důležité místo setkávání. Knihovníci se stále častěji stávají nejen rádci při uspokojování nejrůznějších čtenářských zájmů, ale také informačními pracovníky, pořadateli kulturních akcí od besed s osobnostmi, přes cestopisné přednášky, setkání s rodáky až po místní kluby seniorů nebo promítání video kroniky obce. Důležitá je také spolupráce s místními mateřskými školkami a se školami. Mnozí knihovníci obecních knihoven se tak za léta fungování knihovny stali osobnostmi, které se významně podílí na kulturním životě obce. V souvislosti s nárůstem významu komunitní role knihoven vzrostly požadavky na vedení malých knihoven, řada obcí zvýšila pracovní úvazky svým knihovníkům, i v malých obcích již knihovníci úvazek, vykazovaný pro neprofesionální knihovnu (půjčovní doba méně než 15 hodin týdně), překračují. Od roku 2020 jsou proto do soutěže zahrnuti i knihovníci z obcí, v nichž je funkce knihovníka vykonávána nejvýš na 1 pracovní úvazek (40 hodin týdně). 

Pravidla ocenění

Soutěž Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje je vyhlašována každoročně Vědeckou knihovnou v Olomouci a Olomouckým krajem.

Cena je udělována při Setkání knihovníků Olomouckého kraje, které proběhne na podzim.

Nominováni mohou být knihovníci z obcí, v nichž je funkce knihovníka vykonávána nejvýš na 1 pracovní úvazek (40 hodin týdně).

Kritéria hodnocení:

  • osobnost knihovníka, jeho snaha o spolupráci s obcí, s krajskou, pověřenou či střediskovou knihovnou
  • péče o knihovnu a její vzhled
  • komunitní aktivity, spolupráce s dalšími místními spolky a se školou v místě (pokud je)
  • snaha o propagaci a zviditelnění knihovny v obci, ale i mimo ni
  • úroveň dodržování standardů veřejných knihovnických služeb tak, jak jsou definovány ve Standardu pro dobrou knihovnu (Metodický pokyn MK ČR)
  • aktivita knihovníka v oblasti sebevzdělávání, hledání inspirace a nových nápadů
  • aktivita knihovníka při automatizaci a modernizaci knihovny (aktualizace webových stránek)

Třem vybraným knihovníkům bude předáno ocenění a věcná odměna.

Návrh k ocenění, tzv. nominaci, knihovníka, může podat zřizovatel/provozovatel dané knihovny, jakákoliv jiná knihovna Olomouckého kraje nebo fyzická osoba (např. uživatel knihovny), a to nejpozději do 3. května 2024. Nominace budou přijímány prostřednictvím formuláře na webových stránkách knihovny nebo emailem, označeným Nejlepší venkovský knihovník v předmětu zprávy.

Provozovatelé knihoven, jejichž knihovníci byli nominováni, budou metodickým pracovištěm VKOL osloveni o charakteristiky.

Hodnotící komise, složená ze zástupců Vědecké knihovny v Olomouci a pověřených knihoven vybere z došlých přihlášek pět knihovníků, jejich knihovny budou navštíveny. Z nich budou vybráni ocenění knihovníci.  

Oceněný knihovník bude moci být opět nominován po uplynutí nejméně 5 let.

Cenu bude předávat zástupce Olomouckého kraje.

Případné dotazy zodpoví:

Mgr. Olga Macháčková, vedoucí oddělení Služeb knihovnám Olomouckého kraje

E-mail: olga.machackova@vkol.cz

tel.: 585 222 375

 

Kontakt pro zasílání nominací:

Blanka Nagy, odd.regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje

blanka.nagy@vkol.cz