Knihovna je zavřena

NVK ocenění

7. ročník - 2023

Na slavnostním setkání, které se uskutečnilo 10. října 2023 v Červeném kostele byly vyhlášeny výsledky již sedmého ročníku soutěže Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. V letošním roce vybírala porota ze 13 nominací.

1. místo Ing. Šárka Kobzová - Místní knihovna v Bohdíkově

Paní Šárka Kobzová působí v knihovně v Bohdíkově třetím rokem a vede rovněž její pobočku v Raškově. Je velmi aktivní knihovnicí, jež hojně využívá možnosti, které obě knihovny nabízejí. Pořádá besedy a autorská čtení pro veřejnost, organizuje výstavy, pro děti připravuje různé tvořivé dílny či známou Noc s Andersenem. S tímto souvisí i knižní fond obou knihoven, nad jejichž obsahem se zamýšlí a ve spolupráci s pracovnicemi střediska Šumperk se ho snaží sestavit, tak aby splňoval požadavky čtenářů. Letošní léto uspořádala pro děti knihovnický tábor. Paní Kobzová pečuje o vzhled knihovny, i menšího venkovního posezení, které k bohdíkovské knihovně patří. I když v knihovně působí teprve krátce, vytvořila z ní místo, kam se čtenáři rádi vracejí.

2. místo Jana Seidlová - Obecní knihovna Mrsklesy

Paní Jana Seidlová je v knihovně v Mrsklesích od podzimu roku 2021. Za tuto nepříliš dlouhou dobu se půjčovna knih s malou návštěvností skromným počtem čtenářů proměnila v příjemnou knihovn, kterou navštěvují malí i velcí čtenáři, kteří zde najdou aktuální a hezký fond, který byl rozšířen i o deskové hry a Albi knihy s Albi tužkami. Paní knihovnice spolupracuje s mateřskou školou, pořádá také přednášky pro veřejnost a pro dětské čtenáře pořádá soutěž Lovci perel. Paní Jana Seidlová se nebojí vyjít s knihovnou i ven a na akci Loučení s prázninami připravila Čítárnu pod širým nebem s prezentačním stánkem, kde si lidé mohli prohlédnout novinky z knihovny a na místě se zaregistrovat a vypůjčit si knihu.

3. místo Marie Henslová a Marek Hensl - Obecní knihovna Pavlovice u Přerova

Důležitým místem v Pavlovicích je obecní knihovna, kterou od roku 2019 vede společně se svým synem Markem paní Marie Henslová. Knihovnické a informační služby poskytují oba na profesionální úrovni a pod jejich vedením je knihovna místem setkávání všech věkových kategorií. Pravidelně připravují kulturní i vzdělávací akce pro své uživatele - např. Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, S knihou do života, Májové čtení u kávy, Jarní básnění, Půjčování s punčováním, Kurz tvůrčího psaní s Petrou Braunovou, čtení pro seniory a další přednášky a besedy. Knihovnu propagují na webových stránkách, které pravidelně aktualizují. Svou činností v knihovně se zaměřují na čtenářství a čtenářskou gramotnost.

6. ročník - 2022

Na slavnostním setkání, které se uskutečnilo 25. října 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci byly vyhlášeny výsledky již šeského ročníku soutěže Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. V letošním roce vybírala porota z 9 nominací.

1. místo Eliška Tomečková - Místní knihovna Velký Týnec

2. místo Františka Michnová - Obecní knihovna Bochoř

3. místo Andrea Vernerová - Místní knihovna Nový Malín

 

5. ročník – 2021

V úterý 26. 10. proběhlo v Sále Václava III. Vlastivědného muzea v Olomouci slavnostní předávání ocenění Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje za rok 2021. Slavnostním aktem byl zakončen již 5. ročník soutěže, kterou Vědecká knihovna v Olomouci pořádá společně s Olomouckým krajem. Cílem ocenění je především poděkování aktivním knihovníkům venkovských knihoven za jejich práci a obětavost a zároveň pozvednutí prestiže jejich činnosti a vyjádření podpory těmto pracovníkům na krajské úrovni.

1. místo Lenka Janků – Místní knihovna Oskava  

2. místo Zdenka Šimíková – Obecní knihovna Lipová-lázně  

3. místo Věra Hradilová – Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník

Zvláštní ocenění za příkladnou spolupráci knihovny a obce – Marcela Kolomarová – Obecní knihovna Skorošice

 

4. ročník – 2020

22. září 2020 se uskutečnilo Setkání knihovníků Olomouckého kraje, na kterém byla předána ocenění Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. Poprvé s pozměněným názvem a upravenými pravidly.

1. místo – Lenka Drechslerová z Obecní knihovny v Rapotíně

2. místo – Kateřina Trundová z knihovna v Protivanově

3. místo – Libuše Veselková z knihovny v Medlově

 

3. ročník – 2019

Ve třetím ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise. Oceněné byly rovnou čtyři neprofesionální knihovnice, jelikož byla udělena na základě stejného hodnocení dvě druhá místa.

1. místo – Květoslava Havlíčková z Obecní knihovny ve Vikýřovicích

2. místo – Pavla Žáčková z Obecní knihovny Bystročice
                
                 Hana Slabá z Místní knihovny Horní Moštěnice

3. místo – Anna Honelová z Obecní knihovny Újezd

 

2. ročník - 2018

Ve druhém ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise.

1. místo - Bc. Veronika Vališová z Místní knihovny v Černotíně

2. místo - Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě

3. místo - Tomáš Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích 

 

1. ročník - 2017

Historicky první ročník ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník proběhl v roce 2017. Vítězkou se stala paní knihovnice Jana Francírková z Obecní knihovny v Tištíně. Hodnotící komise u vítězky nejvíce oceňovala samostatnou práci knihovnice v oblasti propagace knihovnických služeb. Paní Fracírková se nechala inspirovat zážitkovými programy a vytvořila vlastní akci Knihovníkem na jeden den. Děti jsou nadšené, vyzkouší si práci knihovnice a naučí se něco nového. Akce je zdarma a je v obci velmi úspěšná.