Knihovna je zavřena

Publikační činnost a propagace

Aktuálně

 • Kubíčková, Petra a Novotný, Lubomír. Ottovy Čechy: obraz země v letech 1883-1908. I. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2020. 367 stran.
 • Giedrojć, Barbara. Legenda Piłsudski: katalog výstavy. Překlad Lubomír Novotný a Petra Kubíčková. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. 55 s. ISBN 978-80-7053-326-0.
 • Glonek, Jiří. Na Jeseníky!: o putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. 575 s. ISBN 978-80-7053-327-7.
 • Novotný, Lubomír, Petra Kubíčková, Kristýna Bařinová a Rostislav Krušinský. Sbohem, monarchie: habsburské mocnářství 1804–1918. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018. 414 s. ISBN 978-80-7053-322-2.
 • Novotný, Lubomír a Zdeňka Šmídová. Sbohem, monarchie: putování dlouhým 19. stoletím. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018. 78 s. ISBN 978-80-7053-321-5.
 • Kubíčková, Petra et al. Eduard Hölzel: 1817-1885. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2017. 131 s. ISBN 978-80-7053-317-8.
 • Novotný, Lubomír. Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát na československé ministry. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2017. 255 s. ISBN 978-80-7053-316-1.
 • Novotný, Lubomír a Vintrová, Tereza. Ezopovy bajky: omalovánky. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 14 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7053-313-0. 
 • Novotný, Lubomír a Vintrová, Tereza. Ezopovy bajky: omalovánky. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 14 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7053-313-0.
 • Chrám věd a múz: antistresové omalovánky. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 2 nečíslované strany, 30 nečíslovaných listů. ISBN 978-80-7053-312-3.
 • Korhoň, Miloš, ed. a Vintrová, Tereza, ed. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7053-310-9.
 • Hrbáčová, Jana, ed. a Krušinský, Rostislav, ed. Chrám věd a múz: 450 let Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 390 stran. ISBN 978-80-7053-311-6.
 • Bařinová, Kristýna et al. Krajina starých sídel: katalog výstavy. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2015. 111 stran. ISBN 978-80-7053-308-6.
 • Glonek, Jiří et al. Půvab vzácných tisků: knihy šesti století ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2014. 63 s. ISBN 978-80-7053-304-8.
 • Korhoň, Miloš, ed. Lidské tělo: anatomie člověka v tiscích 15.–18. století: katalog výstavy = Ciało ludzkie: anatomia człowieka w starodrukach od XV do XVIII stulecia: katalog wystawy. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7053-305-5.
 • Kubíčková, Petra a Polanská, Magda. Slavné ženy podle Boccaccia: katalog výstavy: [Vědecká knihovna v Olomouci 14.4.–13.6.2014. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2014. 55 s. ISBN 978-80-7053-303-1.
 • Kubíčková, Petra a Novotný, Lubomír. Ad gloriam Dei: moravští misionáři v 16.–18. století: katalog výstavy. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2013. 67 s. ISBN 978-80-7053-300-0.
 • Jiří Glonek, Miloš Korhoň, Lubomír Novotný, ed. Slezsko po Velké válce: čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921) = Śląsk po Wielkiej Wojnie: czas plebiscytu na Górnym Śląsku (1919-1921) : katalog výstavy. 1. vyd. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7053-297-3.
 • Lubomír Novotný, Miloš Korhoň, ed. Slezsko v proměnách času = Śląsk przez wieki : sborník z odborné konference v rámci projektu Veduty slezských měst a staré mapy Slezska - Panoramy miast śląskich i mapy Śląska : Olomouc, 6. září 2011, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc. - 1. vyd. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2011. 57 s. ISBN 978-80-7053-294-2.
 • Glonek, Jiří, ed. Silesia Picta : veduty slezských měst a staré mapy Slezska = panoramy miast śląskich i mapy Śląska : katalog výstavy. 1. vyd. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7053-293-5.
 • Kupčík, Ivan. Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 135 s. ISBN 978-80-244-2580-1.

Pravidelně vydáváné dokumenty

 • Výroční zpráva vědecké knihovny v Olomouci za rok .... (Zprávy o činnosti a výsledcích knihovny.)
 • Problematika historických a vzácných knižních fondů ... (Sborníky z konferencí.)
 • Bibliotheca Antiqua ... (Sborník z konference. Od roku 2012 nahradil sborníky Problematika historických a vzácných knižních fondů ...)
 • KROK (dříve Knihovní obzor, 4x ročně), časopis. Rozšiřuje se bezplatně.

Některé příležitostně vydané dokumenty

 • Krásné knihy ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci : soupis bibliofilií a dalších tisků vydaných Spolkem českých bibliofilů v letech 1908-2008 a Skupinou moravských knihomilů v letech 1928-1938. (2008)
 • PhDr. Vít Dohnal. Personální bibliografie. 1955-2006. (2007)
 • Olomouc. Evangelické kostely. (2006)
 • Jiří Louda. Výběrová bibliografie. 1948-2004. (2005)
 • Bibliografie. Bohuslav Smejkal. 1940-2004. (2004)
 • Dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1966-1995. (1996)
 • Čermáková-Obršálová, Marie: personální bibliografie. (Pouze on-line verze přístupná na www stránkách VKOL v oddílu Dokumenty / referáty a soupisy.)

Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou vyšlo:

 • Kalendárium osobností Moravy pro období 2001-2005. (2001)
 • Bibliografie periodik vydávaných na Moravě 1986-1995. (2000)
 • Hudební život na Moravě 1994-1998. (1999) (bibliografie)
 • Divadlo a divadelnictví na Moravě 1993-1997. (1998) (bibliografie)
 • Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska 1801-1993. (1994)

VKOL se též podílela na vydávání rozsáhlých retrospektivních bibliografií v rámci edice Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, kterou vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Z této spolupráce vzešly svazky:

 • Bibliografie okresu Šumperk. (2002)
 • Bibliografie okresu Jeseník. (2002)
 • Bibliografie okresu Opava. (1999)
 • Bibliografie okresu Olomouc. 1, Město Olomouc. (1997)
 • Bibliografie okresu Olomouc. 2, Ostatní města a obce olomouckého okresu. (1996)
 • Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska. (1994)
 • Bibliografie okresu Přerov. (1993)
 • Bibliografie okresu Vsetín. (1991)

Vybrané publikace lze objednat na sekretariátě VKOL nebo zakoupit přímo u informační služby VKOL.