Knihovna je otevřena

Olomoucký kraj a VKOL v médiích

2023

Slavnostní otevření Červeného kostela

Olomoucká muzejní noc

 

 

Březen - měsíc čtenářů

 

2022

Festival Olmützer Kulturtage

Nejlepší venkovský knihovník

Vernisáž k vydání publikace o R. Fischerovi

Speak-Dating 2022

Noc literatury

 

Vernisáž a výstava k nové publikaci o F. Doleželovi

 

Olomoucká muzejní noc

 

Beseda s Otmarem Olivou

Ocenění publikace Ottovy Čechy

Kříž je zpět na věži Červeného kostela

Výstava Paralely

  

Prezentace Olomouc a Francie, Bonjour Olomouc festival

Výstava ke 100. výročí založení olomoucké Charity

 

2021

2020

2019