Knihovna je zavřena

Informace pro zrakově postižené

Popis trasy do knihovny:

Od vlakového nádraží pojedete tramvají č. 4, 6 nebo 7, výstupní stanice nám. Hrdinů. Vystoupíte-li z tramvaje č. 4 nebo 6, přejdete z ostrůvku přes vozovku na chodník a budete pokračovat ve směru jízdy tramvaje. Bezručova ulice je třetí odbočkou vpravo (před Červeným kostelem). Vystoupíte-li z tramvaje č. 7, půjdete několik metrů vpřed, sestoupíte z ostrůvku a jste na dělícím ostrůvku na přechodu. Otočíte se vlevo a na "zelenou" přejdete silnici. Odbočíte vlevo. Bezručova ulice je čtvrtou odbočkou vpravo. Z rohu Bezručovy ulice ujdete asi 10 metrů a najdete si vchod do knihovny. Vystoupíte po devíti schodech nahoru, projdete dalšími dveřmi a vlevo za "lítačkami" se nachází šatna, Tam vám vysvětlí, kde najdete registraci a studovnu AV medií.

Zvuková knihovna

Užitečné odkazy:

Čtenářský deník (Český rozhlas) - zde si můžete stáhnout povinnou četbu na mp3.

Charita Olomouc - Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem při Charitě Olomouc.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - pomoc občanům se zrakovým postižením. Občanské sdružení sdružuje a hájí zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, poskytuje služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé

Helpnet - informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením.

Braillnet - informační servis pro zrakově postižené.

TyfloCentrum Olomouc – pomoc občanům se zrakovým postižením. Pobočka v Olomouci.

Tyfloservis - pomoc občanů m se zrakovým postižením. Poskytuje rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku.

Digitální knihovna zrakově postižených – digitální knihovna zrakově postižených.

Brailcom - pomoc nevidomým a slabozrakým v oblasti zpřístupnění informačních technologií. Poskytovatel služeb zrakově postiženým v oblasti internetu, elektronických publikací, hardware a software.

Raná péče - Poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a části krajů Zlínského a Pardubického.

Tyflonet - informační portál nejen pro zrakově postižené, rozcestník, zdroj informací apod.

Základní škola prof. V. Vejdovského pro zrakově postižené v Olomouci

Burza práce pro osoby se zrakovým postižením - nabídka, poptávka práce, rekvalifikace, legislativa, to vše zaměřeno pro zrakově postižené.

Internetporadna - část Internetporadny určená pro zrakově postižené, časté aktuality.

POSLEPU - POmoc SLEPým Uživatelům - přístupnost webových stránek, asistivní technologie pro handicapované uživatele v podání Radka Pavlíčka a jeho týmu.