Knihovna je zavřena

Nabídka zaměstnání

Vědecká knihovna v Olomouci přijme pracovníka na pozici Restaurátor / konzervátor knižního fondu

Náplň práce:

 • restaurátorské a konzervátorské práce na fondech VKOL včetně vedení dokumentace zákroků,
 • kontrola stavu a preventivní péče o knižní fond,
 • zákroky proti plísním a dalším škůdcům fondu,
 • spolupráce na výstavních projektech, adjustace a instalace dokumentů v expozicích.

Požadavujeme:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru restaurování a konzervace papíru, pergamenu a knižní vazby,
 • pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, schopnost samostatné práce, schopnost zvládat nové pracovní postupy, schopnost prezentace práce na odborných platformách,
 • povolení Ministerstva kultury ČR licence MK ČR pro restaurování kulturních památek v oboru knižní vazby, uměleckořemeslných děl na papíru nebo pergamenu výhodou.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu,
 • pět týdnů dovolené,
 • platové zařazení podle platných předpisů.

Náležitosti nabídky uchazeče:

 • jméno a příjmení,
 • datum a místo narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • doručovací adresa,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. kopie dalších dokladů osvědčujících znalosti a dovednosti,
 • e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Požadované materiály zašlete na e-mailovou adresu vkol@vkol.cz nebo doručte do sídla organizace nejpozději do 19. 3. 2021. Nástup dle dohody.