Knihovna je zavřena

Ceník VKOL

­­­Příloha č. 1 Knihovního řádu ­

­Registrační poplatky

Fyzická osoba 200 Kč­
Fyzická osoba 15–20 let* (naposledy v roce 20. narozenin) zdarma
Fyzická osoba s rozšířenými právy 200 Kč
Držitelé senior pasu 150 Kč
Fyzická osoba s rozšířenými právy – držitel senior pasu 150 Kč
Důchodci nad 70 let, držitelé ZTP průkazu zdarma
Jednorázový denní poplatek 20 Kč
   

 

Meziknihovní služby

Meziknihovní služby z­ fondu VKOL – pro knihovny
Poštovné za balík do 2 kg v rámci ČR 80 Kč
Poštovné za balík nad 2 kg v rámci ČR 120 Kč
Poštovné do zahraničí dle tarifu České pošty s.p.
Poplatek za kopii dokumentu  
1 strana A4 černobílá xerokopie 2 Kč
1 strana A3 černobílá xerokopie 4 Kč
1 strana A4 barevná xerokopie 8 Kč
1 strana A3 barevná xerokopie 16 Kč
1 černobílá papírová kopie A4 ze skenované předlohy jednostranná 2 Kč
1 černobílá papírová kopie A3 ze skenované předlohy jednostranná 6 Kč
1 barevná papírová kopie A4 ze skenované předlohy jednostranná 10 Kč
1 barevná papírová kopie A3 ze skenované předlohy jednostranná 30 Kč
Poštovné za odeslání kopie části dokumentu dle tarifu České pošty s.p.
Vnitrostátní meziknihovní služby pro jednotlivce
Poštovné za 1 doručenou knihovní jednotku 80 Kč
1 strana xerokopie A4 černobílá 2 Kč
1 strana kopie dodaná elektronicky, tištěná ve VKOL 2 Kč
Mezinárodní meziknihovní služby
Za 1 knihovní jednotku
Evropa (s výjimkou Britské knihovny) 300 Kč
mimoevropské země a Britská knihovna 500 Kč
­­­za články (kopie) Evropa (s výjimkou Britské knihovny) 40 Kč za každých i započatých 5 stran kopií
­mimoevropské země a Britská knihovna 250 Kč za článek
Poštovné za přeposlání 1 zásilky v rámci ČR 120 Kč

 

Doručování dokumentů přes společnost Zásilkovna

Vyzvednutí na výdejním místě Zásilkovny 130 Kč
Doručení na adresu 170 Kč

Reprografické služby

Dobíjecí čip pro samoobslužnou kopírku
První dobíjecí čip pro uživatele s platnou roční registrací zdarma
Druhý a další dobíjecí čip pro uživatele s platnou roční registrací 18 Kč
Dobíjecí čip pro uživatele s jednorázovou registrací 18 Kč
­Fotokopie
1 pole mikrofilmu bez papírové kopie 6 Kč
1 papírová kopie A4 z mikrofilmu 3 Kč
1 papírová kopie A3 z mikrofilmu 5 Kč
1 pole mikrofilmu s papírovou kopií A4 9 Kč
1 pole mikrofilmu s papírovou kopií A3 11 Kč
1 černobílá papírová kopie A4 ze skenované předlohy jednostranná 2 Kč
1 černobílá papírová kopie A3 ze skenované předlohy jednostranná 6 Kč
1 barevná papírová kopie A4 ze skenované předlohy jednostranná 10 Kč
1 barevná papírová kopie A3 ze skenované předlohy jednostranná 30 Kč
Faksimile historického originálu (podle rozměru předlohy) od 280 Kč
Papírová kopie z tištěných dokumentů VKOL - samoobslužné kopírování
1 strana A4 černobílá xerokopie 1 Kč
1 strana A3 černobílá xerokopie 2 Kč
1 strana A4 barevná xerokopie 8 Kč
1 strana A3 barevná xerokopie 16 Kč
Papírová kopie z tištěných dokumentů VKOL - na objednávku  
1 strana A4 černobílá xerokopie 2 Kč
1 strana A3 černobílá xerokopie 4 Kč
1 strana A4 barevná xerokopie 16 Kč
1 strana A3 barevná xerokopie 32 Kč
Manipulační poplatek pro neregistrované čtenáře  20 Kč
Poštovné za odeslání kopií dle tarifu České pošty s.p.
Skenování (digitální elektronická kopie) – včetně možnosti služby EOD (pouze u dokumentů, na které se již nevztahuje ochranná lhůta daná autorským zákonem)
Kopie stránky zhotovená skenerem z papíru či mikrofilmu 5 Kč
Manipulační poplatek za skenovací práce 30 Kč
Manipulační poplatek za skenovací práce v rámci EOD (celá kniha) 200 Kč

 

Kopie doručované elektronickou cestou v systému VPK (Virtuální polytechnická knihovna)

1 strana 2 Kč
+ autorský poplatek 2,42 Kč

 

Cirkulace zahraničních časopisů

Odběratelé se sídlem v Olomouci 100 Kč/rok
Odběratelé se sídlem mimo Olomouc do 5 titulů 350 Kč/rok
Odběratelé se sídlem mimo Olomouc 6–10 titulů 550 Kč/rok
Odběratelé se sídlem mimo Olomouc nad 10 titulů 1000 Kč/rok

 

Rešeršní služba

Za 1 záznam 5 Kč
Kopie již zpracovaných rešerší z archivu informační služby 2 Kč/1 strana

 

Tiskové výstupy z databází VKOL a na tiskárnách VKOL

Formát A4 jednostranný 2 Kč
Formát A4 oboustranný 4 Kč
Formát A3 velkoformátový tisk z digitální knihovny novin 6 Kč

 

Digitalizace historických fondů

Médium ve formě CD-ROM s digitalizovanými historickými fondy VKOL dle aktuální nabídky
První (samostatný) CD-ROM 500 Kč
Druhý a další u vícedílných CD-ROMů 100 Kč

 

Sankční poplatky

Za nedodržení výpůjční doby dokumentů
1. poplatek následující den po uplynutí doby výpůjčky 20 Kč
2. poplatek za 7 kalendářních dnů po 1. poplatku 40 Kč
3. poplatek za 14 kalendářních dnů po 2. poplatku 90 Kč
4. poplatek za 30 kalendářních dnů po 3. poplatku 300 Kč
Při úhradě 2., 3. a 4. poplatku budou připočteny zároveň i poplatky předchozí
Za nedodržení výpůjční lhůty čteček a tabletů
1. poplatek následující otevírací den po uplynutí doby výpůjčky 50 Kč
2. další poplatky za každý den po stanoveném datu vrácení 50 Kč
Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu
Poplatek 50 Kč
Za ztrátu dokumentu při finanční náhradě
Poplatek 500 Kč
Za ztrátu dokumentu při náhradě stejným dokumentem
Poplatek 100 Kč
Poškození dokumentu malého rozsahu  
Poplatek 50 Kč
Poškození dokumentu velkého rozsahu  
Poplatek 200 Kč
Za ztrátu klíče od šatní skříňky  
Poplatek 100 Kč