Knihovna je zavřena

Volný výběr

Nabízí čtenářům vybrané nově vydané dokumenty z odborné literatury a beletrie. Zájemci o členství v knihovně se u nás mohou registrovat.

Po dobu rekonstrukce Červeného kostela je zde umístěn víceúčelový sál, ve kterém se konají akce pro veřejnost. V průběhu jejich konání je přístupná pouze část fondu umístěná v přední místnosti. Na možnosti výpůjčky z ostatního fondu se s Vámi rádi domluvíme.

Nabízíme:

  • volně přístupný fond s možností absenční výpůjčky; 1 PC stanici (internet; on-line katalog); wi-fi; místa k sezení,
  • registraci nových uživatelů a správu čtenářského konta; poradenství spojené s orientací ve fondu,
  • zpřístupnění reprografických služeb (aktivaci a výdej čipu pro využití kopírovacího zařízení v hlavní studovně).
Volný výběr najdete v 1. poschodí hlavní budovy knihovny (Bezručova 659/2), kde sdílí prostory s anglo-americkou a německou knihovnou.

 

Skladba fondu dokumentů ve volném výběru

V nabídce fondu naleznete především nově vydanou literaturu odbornou (přehled) a beletrii vybraných žánrů (přehled)

Knihy umístěné ve volném výběru je možno přímo zapůjčit, jejich objednání prostřednictvím on-line katalogu není možné. Výjimku tvoří dokumenty, které jsou právě půjčeny. Tyto můžete objednat resp. rezervovat prostřednictvím svého čtenářského konta.

Výpůjční doba knih z volného výběru je 1 měsíc (lze 2× prodloužit on-line).

Pokud si přejete vyhledávat v on-line katalogu pouze knihy se statusem "Volný výběr," (volné i právě půjčené) můžete zvolit filtr:
ON-LINE KATALOG / Databáze / volný výběr novinek

 

Registrace nových uživatelů

Za účelem registrace vyžadujeme osobní návštěvu zájemce s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, případně cestovní pas nebo povolení k pobytu).

Zájemce může využít tzv. předregistraci, která umožní objednání knih před osobní návštěvou knihovny a jejich vyzvednutí ihned po dokončení registrace (odpadá tak časová prodleva mezi objednáním a expedicí dokumentů ze skladu).

Zájemci o členství v naší knihovně si mohou vybrat ze dvou možností: 

  • celoroční v ceně 200 Kč – vhodné pro uživatele, kteří chtějí využívat služeb knihovny opakovaně a v plném rozsahu,
  • jednorázové (jednodenní) v ceně 20 Kč – vhodné pro uživatele, kteří předpokládají jednorázovou, případně občasnou návštěvu knihovny a spokojí se s omezeným rozsahem služeb – mj. nemožnost absenční výpůjčky.

Zdarma nabízíme členství těmto skupinám uživatelů:  

  • fyzická osoba mezi 15–20 rokem,
  • senioři nad 70 let,
  • držitelé průkazu ZTP/P.

Slevu nabízíme:

  • držitelům Senior pasu - 150 Kč

Všechny platební transakce v oddělení volný výběr je možno provádět v hotovosti nebo kartou.

 

Jak poznáme, že dokument vyhledaný v on-line katalogu je umístěn ve volném výběru a jeho lokaci v tomto fondu? (návod)

 

Kontakty

e-mail: volnyvyber@vkol.cz
telefon: 585 205 310

Odpovědná osoba: Bc. Marek Živný DiS.
e-mail: zivny@vkol.cz

Jaroslava Kleinwächterová
e-mail: kleinwachterova@vkol.cz