Knihovna je zavřena

Německá knihovna

V německé knihovně najdete:

 • německy psanou beletrii,
 • aktuální odbornou literaturu ke kulturním a společenským tématům,
 • příručky a slovníky,
 • německé časopisy,
 • hudbu na CD,
 • audioknihy,
 • filmy na DVD.

Naše hlavní zaměření:

 • současná německy psaná beletrie,
 • němčina jako cizí jazyk,
 • obecné informace o Německu.

Online výpůjčky

 • jako partnerská knihovna Goethe-Institutu informujeme o nabídce elektronické knihovny – možnosti stáhnout si digitální média (audioknihy, hudbu, videa, e-knihy, e-časopisy) a využívat je na svém počítači. K užití není nutná registrace v žádné knihovně.

Goethe-Institut             

Výpůjční lhůty

Knihy 1 měsíc /lze 2x prodloužit online/
Časopisy 2 týdny /lze 1x prodloužit online/
CD, DVD 2 týdny /lze 1x prodloužit online/

Otevírací doba

Pro vyhledávání a rezervaci dokumentů použijte náš on-line katalog.

Informace o výpůjčkách na tel. 585 205 310.

Pro objednání exkurzí, filmů pro školy, Spielort Bibliothek a Kinderklub kontaktujte nemeckaknihovna@vkol.cz,
tel. 585 205 314, 585 222 375, 770 153 232

Potřebujete mezinárodně uznávaný doklad o svých znalostech německého jazyka?

Centrum jazykového vzdělávání FF UP vám od 1. 9. 2018 nabízí Goethe-zkoušky z němčiny na úrovních B1, B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušky jsou určeny nejen studentům  UP, nýbrž také široké veřejnosti.

Centrum jazykového vzdělávání FF UP

­