Knihovna je zavřena

Semináře

REGIONÁLNÍ DEN PRO UČITELE NĚMČINY VŠECH TYPŮ ŠKOL

METODY AKTIVIZACE ŽÁKŮ - VÝUKA TEENAGERŮ ÚSPĚŠNĚ A ZÁBAVNĚ

středa 10. 4. 2024
9:30 - 15:00 hod.
Lektor: Mag. Lukas Mayrhofer, M. A (9:30-12:30)
Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová (13:30-14:50)

Tombola : 14:50-15:00

Vědecká knihovna v Olomouci, Červený kostel, Bezručova 3                     

Ve spolupráci s Hueber Verlag.

Přihlášky zde: https://forms.gle/qn38Bgagid7PL6t7A

Účastníci semináře obdrží propagační dárky a certifikát. Za seminář se nevybírá žádný poplatek.

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 3. 4. 2024. Přihláška je závazná a vzhledem k omezenému počtu míst se semináře nelze zúčastnit bez předchozího přihlášení. V případě, že se nebudete moci na seminář dostavit, prosíme o co nejrychlejší informaci, abychom mohli uvolněné místo nabídnout náhradníkům.

Vizualizace a obrazový materiál ve výuce NJ

Vizualizace je dnes neodmyslitelnou součástí dnešní doby, a to se odráží také ve vyučování cizích jazyků. Obrazový materiál podporuje učení, rozvíjí kreativitu a přispívá k tomu, aby hodiny byly pestré a napínavé. Obrázky a fotky nejen podporují výuku reálií a stimulují k mluvení, ale jsou také často základem pro vyprávění příběhů.

Aktuální novinkou v oblasti vizualizací jsou pak videoklipy a animace pro prezentaci gramatiky a slovní zásoby. V neposlední řadě můžeme využít tyto názorné pomůcky také k nácviku správné výslovnosti.

V tomto semináři si ukážeme na příkladech z nejnovějších učebnic Beste Freunde PLUS und Momente, jak se dá obrazový materiál cíleně využít ve výuce k aktivitám v hodině, které žáky rozmluví.    

Visualisierungen und Bilder im Deutschunterricht 

In unserer visuellen Welt ist auch im Unterricht die Arbeit mit Bildern nicht mehr wegzudenken. Bilder unterstützen das Lernen, fördern die Kreativität und tragen zu einem abwechslungsreichen und spannenden Unterricht bei. Bilder vermitteln landeskundliche Informationen, regen zum Sprechen an und sind oft auch Grundlage für das Erzählen ganzer Geschichten.

Um grammatische Strukturen, einzelne Vokabeln, Redemittel oder auch phonetische Phänomene bewusst zu machen, nutzen wir Visualisierungen – seit einigen Jahren vermehrt auch Animationen und Videoclips.

In diesem Seminar lernen wir Bilder und Visualisierungen in den Lehrwerken Beste Freunde PLUS und Momente kennen und erleben Aktivitäten, mit denen man die Schüler leicht zum Sprechen bringen kann.

Friderike Komárek

Friderike Komárek žije v České republice od roku 1997. Pracovala jako lektorka na Goethe-Institutu a od r. 2003 vede metodické semináře pro nakladatelství Hueber a pro Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN). Je spoluautorkou učebnice Super! a redaktorkou regionálních vydání učebnic Beste Freunde pro ČR a SR. V současné době vyučuje němčinu soukromě a ve firemních kurzech. Má zkušenosti s výukou na středních školách.