Knihovna je zavřena

Meziknihovní služby

Meziknihovní služby jsou určeny pro registrované čtenáře VKOL. Prostřednictvím těchto služeb získávají žadatelé knihy nebo kopie jak z fondu naší knihovny, tak z jiných českých a zahraničních knihoven.