Knihovna je otevřena

Z fondů zahraničních knihoven – pro jednotlivce i pro knihovny

Mezinárodní meziknihovní služba je určena uživatelům VKOL, kteří chtějí získat dokument (knihu, článek, kapitolu...) nedostupný na území České republiky.

Při zadávání požadavku na meziknihovní službu postupujte takto: 

  • přihlaste se do svého čtenářského konta v katalogu
  • klikněte na odkaz MVS/MMVS v horní liště
  • vyberte si z formulářů Kniha/Kopie
  • vyplňte a odešlete

Ceny za půjčení knih a kopie článků nebo částí knih stanovuje cenik VKOL.

Čtenář, který objednává kopii celého svazku, platí za kopii tu částku (přepočtenou na Kč), kterou požaduje zahraniční instituce.

Podrobnější informace k mezinárodní meziknihovní službě si vyžádejte na e-mailové adrese bozena.zdenkova@vkol.cz.
Odpovědná osoba: Božena Zdeňková, 585 205 365.