Knihovna je zavřena

Anglo-americká knihovna

V anglo-americké knihovně najdete:

  • sady učebnic s CD,
  • zjednodušenou četbu s CD ve všech úrovních CEFR,
  • studijní materiály ke cambridgeským zkouškám,
  • klasická díla anglicky psané beletrie,
  • současnou anglicky psanou beletrii,
  • obchodní angličtinu pro všechny úrovně,
  • gramatiky,
  • metodické příručky,
  • nejdůležitější díla amerického písemnictví, získaná darem od Library of America.

K titulům nabízeným v rámci anglo-americké knihovny se dostanete přes seznam databází.

Výpůjční doba je 1 měsíc.

Tyto knihy najdete v hlavním fondu Vědecké knihovny v Olomouci a vyhledávat je můžete pomocí on-line katalogu.

Anglo-americkou knihovnu najdete v 1. patře hlavní budovy (Bezručova 2).

Kontakt: aaknihovna@vkol.cz