VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

Kreativní akademie Olomouckého Kraje

Kreativní akademie Olomouckého Kraje

Vědecká knihovna v Olomouci realizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem projekt Kreativní akademie Olomouckého kraje. Projekt byl podpořen částkou 2,5 milionu korun z Národního plánu obnovy. Cílem projektu je posílení kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru v manažerských, komunikačních a digitálních dovednostech, a ve finanční gramotnosti. Vzdělávací aktivity (workshopy), které budou probíhat až do konce roku 2024, jsou určeny pracovníkům kulturních organizací (knihoven, muzeí, galerií, apod.) a kreativcům Olomouckého kraje.

Workshopy budou probíhat v Olomouci v Červeném kostele VKOL a v dalších městech Olomouckého kraje (Šumperk, Jeseník, Prostějov, Přerov).

Přehled připravovaných workshopů:

Název kurzu Datum Místo konání Lektor Přihlášení na akci
Komunikace ve vypjatých situacích 05.10.2023 Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk Mgr. et Ing. Soňa Plháková přihlášení
Pracovní právo aktuálně a novela zákoníku práce 2023/2024 – pro ředitele a vedoucí pracovníky 11.10.2023 Vědecká knihovna v Olomouci, Červený kostel, Bezručova 3 JUDr. Miloš Hejmala přihlášení
  • Na workshopy se přihlašujte pomocí elektronického formuláře.
  • Osobní data účastníků jsou vyžadována pro interní účely MK za účelem jejich vykazování Evropské komisi. Data budou uchována jen po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnou legislativou o GDPR.
  • V případě, že máte zájem o účast na workshopu, který je již obsazen, a chcete být zařazen/a mezi náhradníky, napište e-mail na kreativniakademie@vkol.cz.
  • Účastník školení obdrží od VKOL osvědčení o absolvování workshopu.
  • V rámci workshopů budou pro účely projektu a propagace VKOL pořizovány obrazové a zvukové záznamy. VKOL nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Název kurzu Datum Místo konání Lektor
Jak předcházet konfliktům a jak v nich navigovat 27.09.2023 Vědecká knihovna v Olomouci, Červený kostel, Bezručova 3 Petr Sucháček

Kontakty:

Mgr. Olga Macháčková
+420 585 222 375, +420 778 461 276
kreativniakademie@vkol.czProjekt Kreativní akademie Olomouckého kraje je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, za spoluúčasti Olomouckého kraje.