VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

historie a současnost

historie a současnost
O Červeném kostele

Červený kostel vstupuje do další fáze své existence. Po rozsáhlé rekonstrukci nyní plní funkci moderního kulturně-vzdělávacího centra Vědecké knihovny v Olomouci, která je druhou nejstarší a rozsahem svého fondu třetí největší knihovnou v České republice (zal. roku 1566 společně s jezuitskou kolejí). V současnosti VKOL pečuje o téměř 2,4 mil. knih. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a pokrývá kompletní tuzemskou knižní a časopiseckou produkci.

Stavba kostela

Základní kámen kostela, určeného pro olomoucké německé evangelíky, byl položen 16. 5. 1901 a stavba byla dokončena o roku později. Projekt vypracoval v roce 1898 stavitel Franz Böhm a následně jej upravil a zjednodušil architekt Max Löw z Brunšviku, který vytvořil typickou novogotickou stavbu v charakteru německé cihlové gotiky. Dominantou je 55 metrů vysoká hranolová věž s hodinami a jehlancovou střechou s makovicí a křížem. Původní interiér kostela se kromě kazatelny nezachoval.

Původní interiér kostela při jeho otevření 5. 10. 1902 Zdroj: soukromý archiv Aloise Bureše.
Sklad knižního fondu VKOL

Kostel sloužil svému účelu do roku 1961, kdy byl předán pod správu Univerzitní (dnes Vědecké) knihovny jako „dočasný“ sklad knižního fondu. Pro ukládání fondů bylo využito celé přízemí včetně sakristie a kněžiště, regály se svazky byl zcela zaplněn také prostor chóru a kapacitu zvyšovala ještě dvě patra vestavěné ocelové konstrukce, beze zbytku využívající centrální prostor budovy. Celkem zde bylo uloženo okolo 310 000 svazků na přibližně 6 000 běžných metrech regálové techniky. Prostory kostela byly pro skladování knih nevhodné (kondenzace vlhkosti, výkyvy teploty, problém s plísní) a přes všemožné snahy se nikdy nepodařilo kostel zabezpečit tak, aby v něm knihy netrpěly. Toto provizorium nakonec trvalo až do roku 2019, kdy byl zprovozněn nový depozitář VKOL v Olomouci-Hejčíně, do něhož byly všechny svazky z kostela převezeny.

Přerod kostela v kulturní centrum

O novém využití této architektonicky zajímavé stavby se začalo seriózně uvažovat v roce 2016. O rok později byla zpracována studie na přestavbu kostela, kterou připravil atelier-r pod vedením architekta Miroslava Pospíšila. Kostel pojal jako kulturní sál s širokým využitím pro VKOL a přidal k němu také moderní přístavbu, která slouží jako provozní prostor spojujícím sál s budovou ředitelství. Rekonstrukce objektu spolu se stavbou foyer začala na podzim v roce 2020, trvala tak více jak 2,5 roku. Nové umělecké prvky – tzv. šperky – pro kostel vytvořil sochař Jan Dostál.

Nová přístavba kostela je koncipována jako recepce a současně je zázemím pro pořádání akcí VKOL. Návštěvník knihovny si zde může odpočinout u kávy, přečíst časopisy, ve volném čase zavítat na zajímavou výstavu nebo prohlídku kostela. Součástí foyer je zhruba osm metrů vysoká stěna vyplněná téměř deseti tisíci knihami, které darovala veřejnost.

Kapacita nového kulturně-společenského sálu je cca 120 osob. Celoročně zde budou probíhat přednášky, koncerty, výstavy, prohlídky i akce pro děti.

V případě revitalizace Červeného kostela se jedná o zásadní investici Olomouckého kraje, která přispěla ke zkvalitnění služeb Vědecké knihovny v Olomouci. Z dlouhodobého hlediska je přínosem pro rozvoj kulturního a kreativního sektoru na Olomoucku. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

jak šel čas
1566

V Olomouci zřízena jezuitská akademie, při níž vznikla knihovna.

1573

Akademie povýšena na univerzitu a též knihovna nazývána univerzitní

1807

Knihovna získává právo povinného výtisku z území Moravy (trvalo do roku 1935).

1860

Olomoucká univerzita zrušena a knihovna byla přejmenována na Studijní knihovnu.

1901

Položen základní kámen Červeného kostela

1902

Dostavba Červeného kostela

1946

V Olomouci obnovena univerzita, název knihovny změněn na Univerzitní knihovna

1947

Knihovna získává právo povinného výtisku z celého území Československé republiky.

1961

Do správy Univerzitní knihovny převeden Červený kostel jako provizorní sklad knih

1988

Oprava věže kostela

1998

Skenováním tří středověkých rukopisů byla zahájena digitalizace historických fondů knihovny

2001

Knihovna přešla do správy Olomouckého kraje a od 27. září funguje pod názvem Vědecká knihovna v Olomouci.

2005

Slavnostní otevření nové budovy ředitelství v prostoru za červeným kostelem

2005–2006

Kompletní restaurování vitráží kostela

2017

Atelierem-r zpracována studie na přestavbu kostela

2019

Otevření nového depozitáře VKOL a vystěhování knih z kostela

2020

Zahájení rekonstrukce kostela a stavby nového foyer VKOL

2023

Dokončení projektu a otevření Červeného kostela a přístavby veřejnosti

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.