Knihovna je zavřena

Registrace nového čtenáře

Registrace nového čtenáře může proběhnout dvěma způsoby:

  1. pomocí předregistrace v on-line katalogu, která vám umožní objednávání ještě před první návštěvou v knihovně (registraci dokončíte při vyzvednutí knih)
  2. nebo osobně, na základě občanského průkazu ( u cizinců pas, nebo povolení k trvalému pobytu)

Jedinou podmínkou je dosažení patnáctého roku věku, nejpozději v den registrace. Registrace probíhá v 1. patře, ve volném výběru.

Seznamte se s knihovním řádem a poučením o ochraně osobních údajů čtenářů VKOL.

Pokud jste nikdy v budově knihovny nebyli, podívejte se na schéma přízemí a 1.patra.

Jste-li držitelem identifikačních karet Univerzity Palackého v Olomouci, můžete ji použít jako čtenářský průkaz, ale až po aktivaci v knihovně.

Registrační poplatek viz ceník.

Nesdělí-li uživatel knihovně při registraci své identifikační údaje, nemůže mu knihovna poskytovat své služby.