Knihovna je otevřena

Organizační členění

Oddělení a jejich funkce­

V současnosti platí následující organizační struktura oddělení:

­Ředitelka RNDr. Bc. Iveta Tichá
 
­Doplňování a zpracování fondů Mgr. Kateřina Adamová
Doplňování knihovního fondu Bc. Gabriela Prucková
Doplňování periodik Jaroslava Nakládalová
Multimediální studovna - zpracování a půjčování zvukových knih pro nevidomé a zrakově postižené Bc. Vlasta Horáčková
Jmenné zpracování fondů Mgr. Lenka Hrubá
Věcné zpracování fondů Bc. Marcela Stachová
 
Ekonomika a provoz Ing. Radomíra Olšinová
Úsek správy a provozu Dagmar Tichá
 
Informační technologie Ing. Dana Calábková
 
Knihovní a informační služby Mgr. Martin Král
Úsek půjčovních služeb Mgr. Alena Krupičková
Výpůjční pult  
Volný výběr  
Německá knihovna  
AV galerie­  
Fotodílna  
Úsek meziknihovních služeb Božena Zdeňková
Studovna vázaných novin  
Hlavní studovna  
Bibliografie  
 
Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje Mgr. Olga Macháčková
 
Správa fondu a historické fondy Mgr. Miloš Korhoň­
Studovna historických fondů  
Úsek správy fondů Mgr. Jitka Šimečková
Knihařská a restaurátorská dílna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

více

­Doplňování a zpracování fondů (DZF)

Náplň: Doplňování:
  • ­Akvizice neperiodické literatury (akvizice povinného výtisku, nákupu, výměny a darů), urgence povinného výtisku, správa přírůstkových seznamů.
  • Akvizice periodické literatury, urgence povinného výtisku, předplatné periodik, kompletace ukončených ročníků; expedice periodik pro prezenční výpůjčku do hlavní studovny; cirkulace periodik.
Zpracování:
jmenná a věcná katalogizace domácí a zahraniční produkce dokumentů: monografií, pravých periodik, nepravých periodik (ročenek, aktualizací, iterací), kartografických dokumentů, hudebnin, sborníků a některých dalších druhů dokumentů, např. divadelních programů a katalogů výstav. Revize záznamů a odesílání do Souborného katalogu. Spolupráce s Národní knihovnou na budování databáze národních autorit.
Multimediální studovna - studovna audiovizuálních (AV) médií: poslech audio dokumentů, přístup na internet, multimediální CD-ROM; akvizice, jmenné a věcné zpracování AV médií, urgence povinného výtisku.
Vedoucí: Mgr. Kateřina Adamová
telefon:
e-mail:
585 205 346 
katerina.adamova@vkol.cz

Ekonomika a provoz (EKAP)

Náplň: rozpočtování, správa financí, účetnictví a statistik knihovny. Zajišťuje personalistiku, správu a údržbu objektů. Plní funkci sekretariátu ředitele.
Vedoucí: Ing. Radomíra Olšinová
telefon:
e-mail: 
585 205 391
radomira.olsinova@vkol.cz

Informační technologie (IT)

Náplň: automatizace procesů v knihovně, údržba a rozvoj informačního systému, podpora a školení ostatních oddělení.
Vedoucí: Ing. Dana Calábková
telefon:
­e-mail:
585 205 355
dana.calabkova@vkol.cz

­­Knihovní a informační služby (KIS)

Náplň:

zprostředkování výpůjčních služeb pro čtenáře, správa volného výběru a registrace čtenářů, realizuje MVS (meziknihovní výpůjční službu), spravuje německou knihovnu, zajišťuje fotopráce a služby pro zrakově a tělesně postižené, provoz studovny vázaných novin

poradenství a informační služby uživatelům knihovny, provádění exkurzí, poskytování výstupů z databází, zpracování bibliografických soupisů (rešerše) pro registrované uživatele, tvorba databáze regionálních článků, vydávání odborných publikací, doplňování a správa databáze regionálních osobností (REGO), provoz hlavní studovny (prezenční výpůjčka novin a časopisů, přístup na Internet, prezenční půjčování tištěných norem a patentů, zpřístupnění norem a patentů v elektronické podobě)

Vedoucí: Mgr. Martin Král
telefon:
e-mail: 
585 205 315
martin.kral@vkol.cz

Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje (RSKOK)

Náplň: koordinace výkonu regionálních funkcí, zpracování krajské metodiky, statistik, školení a jiné úkoly pro veřejné knihovny Olomouckého kraje
Vedoucí: Mgr. Olga Macháčková
telefon:
e-mail:
585 222 375
olga.machackova@vkol.cz

Správa fondu a historické fondy (SFHF)

Náplň: adjustace knihovního fondu, zajištění vázání dokumentů a ochrany dokumentů, správa historických fondů (rukopisy, prvotisky, staré tisky), podíl na expedici a řazení knihovního fondu ze/do skladů.
Studovna historických fondů.
Vedoucí: Mgr. Miloš Korhoň
telefon:
e-mail:
585 205 387
milos.korhon@vkol.cz