Knihovna je zavřena

Organizační členění

Oddělení a jejich funkce­

V současnosti platí následující organizační struktura oddělení:

­Ředitelka RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková
Zástupce ředitelky Mgr. Miloš Korhoň
 
Náměstek pro ekonomiku
Ing. Radomíra Olšinová
Úsek správy a provozu Dagmar Tichá
   
Náměstek ředitele pro fondy
Správa fondu a historické fondy
Mgr. Miloš Korhoň­
   
­Doplňování a zpracování fondů PhDr. Lenka Šimková
Doplňování knihovního fondu Bc. Gabriela Prucková
Doplňování periodik Jaroslava Nakládalová
Jmenné zpracování fondů Mgr. Lenka Hrubá
Věcné zpracování fondů Bc. Marcela Stachová
Multimediální studovna - zpracování a půjčování zvukových knih pro nevidomé a zrakově postižené Veronika Zytková
AV galerie­  
   
Informační technologie Ing. Dana Calábková
   
Studovna historických fondů  
Úsek správy fondů Mgr. Jitka Šimečková
Knihařská a restaurátorská dílna  
Fotodílna  
 
Náměstek ředitele pro služby
Vzdělávání, věda, marketing
PhDr. Martin Kučera
   
Knihovní a informační služby Mgr. Oldřiška Šepelová
Úsek půjčovních služeb Mgr. Alena Krupičková
Výpůjční pult  
Volný výběr  
Německá knihovna  
Úsek meziknihovních služeb Božena Zdeňková
Studovna vázaných novin  
Hlavní studovna  
Bibliografie  
   
Redakce Kulturního revue Olomouckého kraje – KROK Mgr. Michaela Heloňová
   
Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje Mgr. Olga Macháčková
více

­Doplňování a zpracování fondů (DZF)

Náplň: Doplňování:
  • ­Akvizice neperiodické literatury (akvizice povinného výtisku, nákupu, výměny a darů), urgence povinného výtisku, správa přírůstkových seznamů.
  • Akvizice periodické literatury, urgence povinného výtisku, předplatné periodik, kompletace ukončených ročníků; expedice periodik pro prezenční výpůjčku do hlavní studovny; cirkulace periodik.
Zpracování:
jmenná a věcná katalogizace domácí a zahraniční produkce dokumentů: monografií, pravých periodik, nepravých periodik (ročenek, aktualizací, iterací), kartografických dokumentů, hudebnin, sborníků a některých dalších druhů dokumentů, např. divadelních programů a katalogů výstav. Revize záznamů a odesílání do Souborného katalogu. Spolupráce s Národní knihovnou na budování databáze národních autorit.
Multimediální studovna - studovna audiovizuálních (AV) médií: poslech audio dokumentů, přístup na internet, multimediální CD-ROM; akvizice, jmenné a věcné zpracování AV médií, urgence povinného výtisku.
Vedoucí: PhDr. Lenka Šimková
telefon:
e-mail:
585 205 346 
lenka.simkova@vkol.cz

Ekonomika a provoz (EKAP)

Náplň: Rozpočtování, správa financí, účetnictví a statistik knihovny. Zajišťuje personalistiku, správu a údržbu objektů. Plní funkci sekretariátu ředitele.
Vedoucí: Ing. Radomíra Olšinová
telefon:
e-mail: 
585 205 391
radomira.olsinova@vkol.cz

Informační technologie (IT)

Náplň: Automatizace procesů v knihovně, údržba a rozvoj informačního systému, podpora a školení ostatních oddělení.
Vedoucí: Ing. Dana Calábková
telefon:
­e-mail:
585 205 355
dana.calabkova@vkol.cz

­­Knihovní a informační služby (KIS)

Náplň:

Zprostředkování výpůjčních služeb pro čtenáře, správa volného výběru a registrace čtenářů, realizuje MVS (meziknihovní výpůjční službu), spravuje německou knihovnu, zajišťuje fotopráce a služby pro zrakově a tělesně postižené, provoz studovny vázaných novin.

Poradenství a informační služby uživatelům knihovny, provádění exkurzí, poskytování výstupů z databází, zpracování bibliografických soupisů (rešerše) pro registrované uživatele, tvorba databáze regionálních článků, vydávání odborných publikací, doplňování a správa databáze regionálních osobností (REGO), provoz hlavní studovny (prezenční výpůjčka novin a časopisů, přístup na Internet, prezenční půjčování tištěných norem a patentů, zpřístupnění norem a patentů v elektronické podobě).

Vedoucí: Mgr. Oldřiška Šepelová
telefon:
e-mail: 
585 205 318
oldriska.sepelova@vkol.cz

Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje (RSKOK)

Náplň: Koordinace výkonu regionálních funkcí, zpracování krajské metodiky, statistik, školení a jiné úkoly pro veřejné knihovny Olomouckého kraje.
Vedoucí: Mgr. Olga Macháčková
telefon:
e-mail:
585 222 375
olga.machackova@vkol.cz

Správa fondu a historické fondy (SFHF)

Náplň: adjustace knihovního fondu, zajištění vázání dokumentů a ochrany dokumentů, správa historických fondů (rukopisy, prvotisky, staré tisky), podíl na expedici a řazení knihovního fondu ze/do skladů.
Studovna historických fondů.
Vedoucí: Mgr. Miloš Korhoň
telefon:
e-mail:
585 205 387
milos.korhon@vkol.cz

Vzdělávání, věda a marketing (VVM)

Náplň: Oddělení rozvíjí potenciál knihovny jako komunitně-kulturního centra s aktivním podílem občanů kraje na jejich činnosti, a to zejména organizací kulturně-vzdělávacích a odborných aktivit knihovny. Vytváří komunikační strategie VKOL v oblasti vztahů s veřejností a propagace knihovny (informuje cílové skupiny o existenci organizace, službách a nabízených produktech, čímž zvyšuje povědomí o VKOL). Realizuje kvalitní vzdělávací akce pro cílové skupiny včetně uživatelů se specifickými potřebami. Organizuje kulturně-vzdělávací akce VKOL a popularizuje vědní disciplíny a poznatky. Vytváří vhodné podmínky, aby VKOL byla centrem poznání pro 21. století se zaměřením na cílové skupiny, mezi které patří převážně studenti, pedagogové, vědci a odborná veřejnost. Podílí se na realizaci odborných projektů, publikační činnosti a odborném vystupování vně knihovny. Zajišťuje vydávání propagačních a edukačních materiálů a časopisu KROK.
Vedoucí: PhDr. Martin Kučera
telefon:
e-mail:
585 205 332
martin.kucera@vkol.cz