Knihovna je zavřena

Školní knihovny


 • NÁRODNÍ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA KOMENSKÉHO
  Ústřední knihovna pro pedagogiku a školství ČR. Je veřejně přístupná, shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd.
   
 • NPKK - CENTRUM PRO ŠKOLNÍ KNIHOVNY
  Centrum pro školní knihovny funguje při Národní pedagogické knihovně Komenského.
  Na stránkách se také nachází Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách. Hledejte zde.
   
 • KLUB ŠKOLNÍCH KNIHOVEN SKIP
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zaštiťuje Klub školních knihoven.