Knihovna je zavřena

Kampaně na podporu čtenářství a knihoven

Zde naleznete akce či projekty, které se svým zaměřením snaží o propagaci čtenářství, čtení, knihoven a knihovnictví.

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR (SKIP)


Dobrovolná profesní a stavovská organizace knihovníků a informačních pracovníků. Usiluje o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Podrobné informace naleznete zde.

SKIP vytváří podle potřeb a zájmů svých členů regionální orgány: SKIP 10 - pro region Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Součástí SKIP  je Klub dětských knihoven - KLUBKO, které se zaměřuje na práci s dětmi.

Akce vyhlašované nebo podporované Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klubem dětských knihoven SKIP, zaměřené na podporu čtenářství a propagaci služeb knihoven:

 • TÝDEN KNIHOVEN - celostátně vyhlašovaná akce pod společným mottem, na kterou knihovny z celé republiky připravují zajímavé aktivity, jimiž chtějí zaujmout širokou veřejnost.
   
 • BIBLIOWEB - soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
   
 • BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ - celostátní událost navazuje na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen - měsíc internetu (akce posledních let). Ve středu zájmu stojí čtenář a čtení ve všech podobách.
   
 • DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - každoročně vyhlašovaná celostátní oslava dětského čtenářství. Akce je zaměřená především na knihy pro děti, ale také na četbu a knihovnu.
   
 • KAMARÁDKA KNIHOVNA - celostátní soutěž o nejlepší knihovnu pro děti (tj. oddělení pro děti ve veřejné knihovně).
   
 • KDE KONČÍ SVĚT- projekt, v němž je vyhlášeno společné téma, které dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu.
   
 • NOC S ANDERSENEM - projekt vznikl v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v roce 2003. Děti u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena stráví pohádkovou noc v knihovně.
   
 • SUK - ČTEME VŠICHNI - anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku, kterou každoročně vyhlašuje Sukova studijní knihovna, jež je součástí Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze.
   
 • "UŽ JSEM ČTENÁŘ -  KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA" - cílem projektu je přivést žáky prvních ročníků do kontaktu s dětskou knihou, vzbudit v nich zájem o četbu a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě.
   
 • MEZINÁRODNÍ TÝDEN ČTENÍ DĚTEM - každoročně vždy od 1. do 7. června pořádaný svátek dětí a literatury v celé republice.
 • S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA - BOOKSTART - česká varianta mezinárodního projektu na podporu čtenářství již od narození, která cílí především na rodiče a na jejich čtení dětem.
 • Odkaz na elektronickou publikaci BOOKSTART

Přehled knihovnických akcí.

 

Projekty KISK (KABINETU INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ)


Inovativní portály pro podporu čtenářství:

 • ČTESYRÁD (ČTEnářův SYmpatický RÁDce) - neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých a zajímavých knih.
 • BIBLIO HELP (Léčba knihou) - databáze zaměřena na "biblioterapii" a její podporu.
   

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM


Komise pro dětskou knihu SČKN a česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž budou každoročně doporučovat nové české knihy knih pro děti a mládež. Informace o projektu naleznete zde.

Nejlepší knihy dětem

Projekty jsou financovány z grantu Ministerstva kultury ČR VISK 3.

 

KAMPANĚ NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ


Celé česko čte dětem
Kniha - závislost na celý život