Knihovna je zavřena

29. ročník BA – příspěvky

Valdštejniana ze zámku v Doksech v knihovně Národního archivu
PhDr. Pavel Trnka, Ph.D.

Význam grafických listů pro iluminaci na přelomu středověku a novověku
Mgr. Ema Součková, Ph.D.

Duarte Lopes a portugalské správy o západnej Afrike na Slovensku
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.

Knihovny svobodných pánů Kleinů z Wisenbergu
PhDr. Petr Mašek

Knižní odkaz „Pařížana se srdcem v Napajedlích“ a knihy jiných osobností s moravskými kořeny v pařížských knihovnách
PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D.

Majuskule ve staročeském Žaltáři kapitulním
Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

Literární tvorba na jezuitské akademii v Olomouci v letech 1597–1598 a její odraz v tiskařské produkci
Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.

Johann Heinrich Alsted (1588–1638) a Jan Amos Komenský (1592–1670)
Mgr. Katarína Bokrosová

Expozice knihovny latinské školy v Jáchymově
Mgr. Eva Kochová

Dedikace a předmluvy v českojazyčných tiscích druhé poloviny 16. století očima statistiky
Mgr. Jan Pišna

Pohraničné mestečko Skalica v barokových tlačiach aneb tam de sa do huby nalévá a honem vyprávjá
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Pútnik svatovojtešský a jeho vklad do slovenskej knižnej kultúry v rokoch 1871–1945
Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

 

Ke stažení