Knihovna je zavřena

Silou vody

5. 11. 2022 09:00 - 17:00
Libavsko

Silou vody 

V rámci festivalu Olmützer Kulturtage

Tentokráte se s OKU vyprávíme za vodními díly na řece Odře. Za těmi zaniklými a běžně nepřístupnými i za těmi, které se díky péči majitelů podařilo zachránit. Začneme však u pramene řeky Odry, kde se seznámíme s podivuhodnými osudy místa, kde tento evropský veletok svou pouť počíná. Jeho síla již po pouhých třech kilometrech poháněla malou pilu v zaniklé osadě Eliščino. Odtud zavítáme k dalším zaniklým stavbám na horním toku Odry. Zejména se zastavíme u torza někdejšího Novoveského mlýna. Následně se ze světa zaniklých samot uvnitř Vojenského újezdu Libavá přesuneme níže po proudu. A sice do Louček u Oder, kde se nachází skvost v podobě zrekonstruovaného vodního mlýna Wesselsky zmiňovaného již v 16. století. Jeho zevrubnou prohlídkou náš exkurz zakončíme. Výletu se zúčastní také pamětníci odsunu ze zaniklých obcí Libavska.

Akce se koná ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Lubavia.

Rezervace: miroslava.dvorska@vkol.cz

Výlet se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.