Knihovna je zavřena

Festival Olmützer Kulturtage 2022

1. 11. - 14. 11. 2022
různé

Festival Olmützer Kulturtage + DAS FILMFEST

Festival pořádá Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UP, Rakouským centrem Univerzity Palackého a sekcí německého jazyka ÚCJ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. V rámci festivalu letos probíhá první ročník DAS FILMFEST 2022 v Olomouci, který pořádá Muzeum umění Olomouc – SEFO.

Program

1. 11. | 18:00 Zahájení OKU a Filmfestu | Mozarteum, Václavské nám. 4
1. 11. | 19:00 Korzet I FILMFEST | Mozarteum, Václavské nám. 4
Corsage | historické drama | Rakousko – Lucembursko – Německo – Francie | 2022 | 113 min.
Marie Kreutzer | hrají: Vicky Krieps, Colin Morgan, Finnegan Oldfield, Tamás Lengyel, Alma Hasun, Raphael von Bargen.
Kostýmní drama představuje rakouskou císařovnu Alžbětu Bavorskou jako neklidnou ženu toužící po svobodě a emancipaci. Mýtus císařovny Sissi se vrací, tentokrát v podání Vicky Krieps, která si z letošního festivalu v Cannes zaslouženě odvezla cenu za nejlepší herecký výkon. Vstupenky

2. 11. | 18:00 Autorské čtení Jaroslav Rudiš, Michaela Škultéty - Winterbergova poslední cesta | Mozarteum, Václavské nám. 4
Winterbergova poslední cesta je název prvního, německy psaného románu Jaroslava Rudiše. Autor nás v něm bere na napínavou cestu vlakem po středoevropských bojištích, hřbitovech i za osobními traumaty. Doprovodí ho klávesista Jiří Hradil, člen kapel Tata Bojs a Lesní zvěř. České vydání románu v překladu Michaely Škultéty, která Olomouce také zavítá, vyšlo na podzim roku 2021 v nakladatelství Labyrint.
Vstupenky

3. 11. | 15:00 Aktuální trendy a témata ve výuce němčiny | online webinář pro učitele
Svět učení se v posledních letech proměnil nejen v důsledku pandemie a digitalizací výuky, ale i z hlediska proměn prostředí, které nás obklopuje. Mnohé z toho souvisí s enviromentálními postoji, proto se budeme zabývat tématem udržitelného rozvoje. Vliv globalizace se odráží také v nové úpravě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – vedle již dříve podporované vícejazyčnosti se klade důraz také na plurikulturní impulsy a mediaci. V neposlední řadě se budeme věnovat také sociálním sítím a jejich využití v jazykové výuce. Rezervace: hueber.cz

3. 11. | 19:00 Fabian | FILMFEST I Mozarteum, Václavské nám. 4
Fabian oder Der Gang vor die Hunde | drama | Německo – Rakousko | 2021 | 176 min.
Režie: Dominik Graf | hrají: Tom Schilling, Saskia Rosendahl, Albrecht Schuch, Meret Becker, Michael Wittenborn.
Berlín v době rozpuku Výmarské republiky. Znuděný třicátník Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně toulá ulicemi a kluby. Z letargie ho probudí ambiciózní herečka, díky níž pocítí touhu po životě a potěšení. Jeho sny se však s nástupem nacismu postupně hroutí. Filmová adaptace románu Ericha Kästnera.
Vstupenky

4. 11. | 10:00 Pamětníci odsunu ve školách
Jak prožívali čeští Němci konec války? Jaké bylo dětství za války? Bylo co jíst, s čím si hrát? Jak viděly svět? Jak probíhal poválečný odsun a co si braly s sebou? Jaké bylo přijetí ve válkou zničeném Německu? Němečtí pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a vyprávějí příběh svého odsunu z Československa.

4. 11. | 10:00 Ivie jako Ivie | film pro školy | FILMFEST I Mozarteum, Václavské nám. 4
Iwie wie Iwie | drama | Německo | 2021 | 109 min. | Režie: Sarah Blasskiewitz | Hrají: Haley Louise Jones, Lorna Ishema, Anne Haug, Maximilian Brauer.
Afroněmka Ivie, které přátelé říkají Schoko, žije se svou nejlepší kamarádkou Anne v Lipsku. Jednou se u dveří objeví její berlínská nevlastní sestra Naomi, kterou do té doby neznala, a informuje ji o smrti jejich společného otce a o jeho chystaném pohřbu v Senegalu. Chytrý film o hledání vlastní identity v kontextu každodenního rasismu a afroněmecké životní reality.
Rezervace: miroslava.dvorska@vkol.cz

5. 11. | 9:00 – 17:00 Silou vody: Odra a vodní stavby na jejím horním toku
Výprava busem do Vojenského újezdu Libavá za zaniklými a běžně nepřístupnými vodními díly na řece Odře i za těmi, které se díky péči majitelů podařilo zachránit s historiky Jiřím Glonkem a Janem Štěpánem a předsedou okrašlovacího spolku Lubavia Jindřichem Machalou. Navštívíme pramen veletoku, dále malou pilu v zaniklé osadě Eliščino. Odtud zavítáme k dalším zaniklým stavbám na horním toku, zejména se zastavíme u torza někdejšího Novoveského mlýna. Výlet bude zakončen návštěvou nově zrekonstruovaného vodního mlýna Wesselsky zmiňovaného již v 16. století.
Rezervace: miroslava.dvorska@vkol.cz, expozice mlýna Wesselsky - vstupné 100 Kč/osoba

6. 11. | 14:00 Domovní znamení a jejich příběhy | sraz u Infocentra
Procházka s průvodcem a germanistou Vojtěchem Šimůnkem představí neznámější domovní znamením v centru Olomouce. Pozornost bude věnována zejména těm, která jsou spojena s domy německy mluvícího obyvatelstva žijícího v Olomouci. Chybět nebudou ani tajuplné příběhy a pověsti spojené s olomouckými domy. Děti jsou také srdečně zvány.

7. 11. |17:00 Vernisáž výstavy fotografií Lukáš Horký: V tiché krajině pod Králickým Sněžníkem
Výstava fotografií audiovizuálního umělce Lukáše Horkého, který po více než desetiletí dokumentuje krajinu bývalých Sudet zasaženou poválečným odsunem německého obyvatelstva. Snímky z prostředí severomoravských pohraničních hor jsou součástí již vydaných i připravovaných knižních titulů ediční řady Urle z nakladatelství Surbanz.


8. 11. | 19:00 Alumni event – zástupci německojazyčných firem hledají zaměstnance | online - ZRUŠENO
Znalost cizího jazyka vám může pomoct k nalezení dobrého zaměstnání. Jak je to s němčinou a pracovním trhem v České republice? Kde je němčina potřeba a jakou práci s tímto jazykem můžete nalézt? O tom všem bude řeč během našeho Alumni večera naruby, kdy nebudeme diskutovat s absolventy o jejich práci, ale se zaměstnavateli o tom, jak hledají absolventy!

9. 11. | 16:30 Kinderklub v knihovně | VKOL, Bezručova 2, německá knihovna
Němčina pro děti od 4 do 8 let přímo v knihovně! Hry, písničky a pohádky pod vedením zkušených lektorek si mohou vyzkoušet děti z českých i ze smíšených rodin.
Rezervace: miroslava.dvorska@vkol.cz

9. 11. | 17:00 Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung | Katedra germanistiky, Křížkovského 10, 4. patro
Kulturní nadace německých vyhnanců mapuje život a kulturu Němců ve střední a východní Evropě. Smyslem této nadace je záchrana a péče o kulturní statky německojazyčných menšin, zkoumání jejich historie a transfer tohoto kulturního dědictví do 21. století. S prací a posláním nadace vás seznámí Thomas Konhäuser, ředitel nadace. 
Akce proběhne v němčině

9.11. | 19:00 Feinkošt | Konvikt, filmový sál, 83 min
Stejně jako v minulých letech představí i letos putovní pásmo FEINKOŠT přehled inspirativních formátů těch nejpozoruhodnějších dokumentárních novinek z Česka a Německa! Těšte se na šest úderných kraťasů, které originálně zpracovávají důležité problémy současného světa a neztrácejípřitom diváckou vstřícnost! Zábavné i naléhavé, introspektivní i společensky palčivé – takové jsou filmy letošního pásma.

10. 11. | 9 - 18:00 Knižní SWAP| Vydavatelství UP
SWAP je moderní formát jakési výměnné burzy, zájemci mohou přinést knihy, které už přečetli a odnést si jiné. Na výběr budou české i cizojazyčné knihy.

10. 11. | 17:00 Prezentace Landesversammlug | VKOL, Bezručova 2, sál volného výběru
Počátky německého osídlení v Čechách se datují až do dob středověké kolonizace pohraničních oblastí dnešní České republiky. V době první Československé republiky se k německé národnosti hlásilo dokonce přes 30% obyvatelstva. Nacionalismus a vzestup nacionálního socialismu v Německu vedly k násilnému konci několikasetletého soužití Čechů a Němců. Čeští Němci ale nikdy z České republiky docela nezmizeli. Jaká je situace německé menšiny v ČR dnes? Jak probíhá její kulturní život a kde byste našli českých Němců nejvíce? O tom všem bude vyprávět Martin Herbert Dzingel, který je prezidentem Zemského shromáždění německých spolků v České republice.
Akce proběhne v češtině

10. 11. | 19:00 Zákulisí novinařiny I FILMFEST I Mozarteum, Václavské nám. 4
Hinter den Schlagzeilen | dokument | Německo | 2021 | 90 min. | Režie: Daniel Andreas Sager.
Dva roky po odhalení Panama Papers čelí investigativci deníku Süddeutsche Zeitung novým výzvám. Největší německý deník umožnil dokumentaristům vůbec poprvé unikátní pohled na práci svého renomovaného investigativního týmu. Divákům poodhalí pracovní procesy, které jsou jinak přísně utajované.
Vstupenky

11. 11 | 10:00 Na tahu - film pro školy I FILMFEST | Mozarteum, Václavské nám. 4
Nightlife | komedie | Německo | 2020 | 116 min. | Režie: Simon Verhoeven | Hrají: Elyas M'Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski, Leon Ullrich.
Milo pracuje jako barman v Berlíně, žije nočním životem a často se ráno probouzí po boku žen, které jsou mu cizí. Ve skutečnosti však sní o spořádaném životě s rodinou a vlastním barem. Když potká inteligentní hudební manažerku Sunny, okamžitě se do ní zamiluje. Pozve ji na večeři, kde ji chce přesvědčit, aby se i ona zamilovala a neodjela za prací do Ameriky. A právě v tu chvíli začíná nečekaná divoká honička nočním Berlínem.
Rezervace: miroslava.dvorska@vkol.cz

14. 11.  - 14. 12. Výstava fotografií Evropská dobrovolná služba | Knihovna UP | studovna Nebelvír
Chtěli byste poznat nějakou cizí zemi? Přemýšleli jste někdy nad dobrovolnictvím? Nebo jen prostě nevíte, co po škole a chtěli byste ještě trochu sbírat zkušenosti ve světě? Pak si nenechte ujít výstavu o Evropské dobrovolné službě Michala Urbana. Dozvíte se, co vše vám nabízí program, který se dnes jmenuje Evropský sbor solidarity a třeba se vám díky dobrovolnictví zásadně změní život jako autorovi fotografií.

14. 11. | 17:00 Autorské čtení Tina Stroheker: Knížka o Haně | VKOL, Bezručova 2, sál volného výběru
Bavorská spisovatelka Tina Stroheker představí svou nejnovější biografickou knížku o odvážné disidentce a promotore česko-německých vztahů z Vrchlabí, Haně Jüptnerové, „Hana oder Das böhmische Geschenk. Ein Album“. Z českého překladu „Knížky o Haně“ bude současně předčítat překladatel Jonáš Hájek.


Doprovodný program pro školy:
Workshopy orální historie na školách (Antikomplex)
Jazykové animace Deutsch ist super pro žáky ZŠ (VKOL)