Knihovna je zavřena

Pod jednou střechou

15. 10. - 30. 10. 2020
Galerie Biblio

Pod jednou střechou

Sedm německých a českých rodin, které spojuje dům, v němž jedni žili před poválečným vyhnáním a druzí v něm žijí dnes.

Sedm stolů, na nichž jsou vystaveny původní a současné fotografie místa a jeho obyvatel, dobové předměty, které se váží k historii domu, a k nim příběh přátelství lidí, které vzniklo díky historii „společného“ domu.

V rámci festivalu Olmützer Kulturtage.

V krajině bývalých Sudet, i když procházíte zdánlivě pustým územím, se na každém kroku skrývá nějaký příběh. Všude nacházíte pozůstatky někdejšího osídlení: kamenné hřebeny střech, nízké zídky ohraničující pole, ovocné stromy v jinak jehličnatých lesích. Zvadlá tráva v létě prozradí, že pod ní se nachází sklep, kde se skladovaly ty nejchutnější kompoty. V trávě můžete nalézt staré hodiny, džbán, násadu k nářadí. Jsou to nálezy velké emocionální a symbolické hodnoty. Připomínají nám, že krajina se neustále mění, stejně jako lidé, kteří ji obývají. V Sudetech se ovšem nachází ještě mnohem větší poklady: místní příběhy. Stále ještě máme možnost mluvit s lidmi, kteří si pamatují dobu před rokem 1938. Nesou si v sobě pohnuté obrázky šťastných dětských dnů a soužití Čechů a Němců. Stejně tak jsou však pro mnohé velmi živé vzpomínky na druhou světovou válku a události po ní. Vzpomínky, které bolí obě strany dodnes. Někteří lidé se s tímto obdobím nikdy nedokázali vyrovnat, jiní se aktivně chopili své historie a začali hledat cestu k novému porozumění a pochopení. Příběhy „Pod jednou střechou“ vypráví o takových lidech, smutných a odvážných. Výstava ukazuje historii z velmi osobního hlediska, a nezřídka vyvolává slzy na obou stranách.

Česko-německou výstavu zapůjčil spolek Antikomplex.