Knihovna je zavřena

Lukáš Horký - V tiché krajině pod Králickým Sněžníkem

1. 11. - 30. 12. 2022
Galerie Biblio

Vernisáž 7. 11. 2022 v 17:00, Galerie Biblio, Bezručova 2

V rámci festivalu Olmützer Kulturtage

Lukáš Horký se věnuje převážně dlouhodobým projektům, po více než desetiletí dokumentuje zaniklé obce a krajinu bývalých Sudet zasaženou poválečným odsunem německého obyvatelstva.

"Násilně přetrhané lidské kořeny a následné dosídlení po druhé světové válce zanechalo v krajině mezi Rychlebskými horami a Králickým Sněžníkem hlubokou jizvu. Když chodím po okolních kopcích a loukách, cítím, že tady pořád visí ve vzduchu něco z minulých časů. Jako nehmatatelný odkaz dávného života, který se odsud kdysi vytratil a teď se tady vznáší jako podzimní mlha. Neznalý poutník z daleka už může jen hádat, kam asi vedly staré cesty, proč na stráních leží hromady kamení a kdesi vysoko v lesích stojí zarostlá torza zdí…," uvádí autor, který dokumentací této, dnes zapomenuté krajiny a vydáváním příběhů z ní připomíná, že zde kdysi lidé aktivně žili a inspirovali se jí ve své umělecké tvorbě.

Černobílé snímky zaznamenané na analogový filmový materiál jsou součástí již vydaných i připravovaných knižních titulů ediční řady Urle z nakladatelství Surbanz – Lesní růžička od Wolfa Waldheima (vydáno v roce 2021, podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti) a Cesta na půlnoční od Grete Kunz (v edičním plánu zařazeno na konec roku 2022). Oba autoři byli literárně činní v okolí Starého Města pod Sněžníkem a jsou uvedeni v Literární mapě německy píšících autorů z Moravy a Slezska (www.limam.upol.cz).

Během vernisáže bude možné zakoupit i další knihy z nakladatelství Surbanz, které se  specializuje na vydávání netradičních knižních titulů, zaměřených především na propojení historických textů a současných fotografií z míst, kde se odehrává děj příběhů.