Knihovna je zavřena

Tematické rešerše VKOL v roce 2018

1. Antropologie, etnografie

KRÁTKÁ, L. Srovnání slavení Vánoc v Česku a Rusku z hlediska folklorní tradice. Časové rozmezí: 1876-2018 Jazykové vymezení: čeština, ruština, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 146
RES 99/2018

2. Biologické vědy

 

3. Divadlo, film, tanec

 

4. Ekonomické vědy, obchod, práce

 

KRÁTKÁ, L. Profesní motivace ve veřejné správě. Časové rozmezí: 1988-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 250
RES 124/2018

SOCHOR, L. Jednoduché účetnictví (historie). Časové rozmezí: 1854-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 79
RES 139/2018

SOCHOR, L. Šikana v pracovním prostředí. Časové rozmezí: 1995-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 109
RES 125/2018

 

5. Filozofie a náboženství
 

6. Fyzika a příbuzné vědy


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi


8. Historie a pomocné historické vědy


KRÁTKÁ, L. Zajištění bezpečnosti v Českých zemích v jagellonském věku (1471-1526). Časové rozmezí: 1871-2018 Jazykové vymezení: čeština, němčina, polština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 132
RES 130/2018

KRÁTKÁ, L. Zemské soudy v Českých zemích na konci středověku (1471-1526). Časové rozmezí: 1841-2017 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovenština, polština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 119
RES 129/2018
 

9. Hudba

10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy


11. Jazyk, lingvistika a literatura


SOCHOR, L. Analýza českých překladů děl Roberta Musila (1880-1942). Časové rozmezí: 1963-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 107
RES 134/2018
 

12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura


KRÁTKÁ, L. Bohuš Vybíral (*14.1.1887 Hranice - †25.4.1951 Olomouc) – knihovník, překladatel, literární historik – literatura o něm. Časové rozmezí: 1911-2016 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroj Počet záznamů: 57
RES 116/2018

KRÁTKÁ, L. Bohuš Vybíral (*14.1.1887 Hranice - †25.4.1951 Olomouc) – knihovník, překladatel, literární historik – literatura od něj. Časové rozmezí: 1908-1968 Jazykové vymezení: čeština, němčina, slovinština Druh literatury: knihy, články, překlady Počet záznamů: 113
RES 117/2018

VITÁSKOVÁ, A. Bibliografie vydané v ČR za rok 2017. Časové rozmezí: 2017 Jazykové vymezení: čeština, němčina Druh literatury: knihy, CD ROM Počet záznamů: 25
RES 104/2018


13. Matematika


14. Lékařství

KRÁTKÁ, L. Analýza reziduí cytostatik v moči. Časové rozmezí: 1991-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 80
RES 140/2018

KRÁTKÁ, L. Clostridium difficile jako ošetřovatelský problém (u seniorů). Časové rozmezí: 2010-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 140
RES 132/2018

KRÁTKÁ, L. Faktory ovlivňující fluktuaci sester. Časové rozmezí: 2010-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 196
RES 100/2018

KRÁTKÁ, L. Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí (navazuje na RES 809/2013). Časové rozmezí: 2007-2017 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 170
RES 101/2018

KRÁTKÁ, L. Ošetřovatelská péče o pacienta s respirační insuficiencí. Časové rozmezí: 2008-2017 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 97
RES 102/2018

KRÁTKÁ, L. Ošetřovatelský proces u dítěte s intoxikací. Časové rozmezí: 2008-2017 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 125
RES 110/2018

KRÁTKÁ, L. Střednědobé žilní vstupy. Časové rozmezí: 2007-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 126
RES 118/2018

KRÁTKÁ, L. Úzkost u dětí. Časové rozmezí: 1994-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje, televizní pořad Počet záznamů: 298
RES 96/2018

KRÁTKÁ, L. Vliv canisterapie a bazální stimulace na spasticitu u pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Časové rozmezí: 2007-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 138
RES 105/2018

KRÁTKÁ, L. Výživa předčasně narozeného dítěte. Časové rozmezí: 2013-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 155
RES 128/2018

SOCHOR, L. Edukace v péči o seniory s aktivizační terapií: (jóga pro seniory, mudry prstů, dechové techniky). Časové rozmezí: 2009-2017 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 45
RES 103/2018

 


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)


16. Právo


KRÁTKÁ, L. Absolutní působení relativních práv v občanském právu. Časové rozmezí: 1991-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 110
RES 133/2018

KRÁTKÁ, L. Mediace – mimosoudní řešení sporů. Časové rozmezí: 1994-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 242
RES 126/2018

KRÁTKÁ, L. Odpovědnost za škodu z provozní činnosti podle NOZ. Časové rozmezí: 2009-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 80
RES 135/2018

KRÁTKÁ, L. Řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí. Časové rozmezí: 1993-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 295
RES 106/2018

KRÁTKÁ, L. Trestné činy v dopravě. Časové rozmezí: 2009-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 124
RES 131/2018

SOCHOR, L. Zkrácené přípravné řízení. Časové rozmezí: 1997-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 51
RES 123/2018
 

17. Psychologie


KRÁTKÁ, L. Prokrastinace jako jev edukační reality a její výskyt v práci učitelů středních odborných škol. Časové rozmezí: 1967-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 150
RES 112/2018


18. Sociologie


KRÁTKÁ, L. Nacistická vězeňská zařízení v Sudetech s důrazem na věznici pro mladistvé ve Znojmě a věznici v Mikulově (1938-1945). Časové rozmezí: 1948-2018 Jazykové vymezení: čeština, němčina, polština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 41
RES 137/2018

KRÁTKÁ, L. Pěstounská péče - prarodiče. Časové rozmezí: 1996-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, online zdroje Počet záznamů: 52
RES 115/2018

KRÁTKÁ, L. Věznice Mírov v první polovině 20. století (1918-1968). Časové rozmezí: 1930-2018 Jazykové vymezení: čeština, němčina, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 104
RES 120/2018

SOCHOR, L. Kyberšikana. Časové rozmezí: 2007-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 177
RES 114/2018

SOCHOR, L. Sociální služby jako jedna z forem pomoci seniorům. Časové rozmezí: 2001-2017 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 120
RES 109/2018

SOCHOR, L. Trestnice Mírov během období okupace (1938-1945). Časové rozmezí: 1946-2016 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, němčina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 35
RES 96/2018


19. Technika, technologie, inženýrství

 

20. Tělesná výchova a sport. Rekreace


KRÁTKÁ, L. Povědomí žáků mladšího školního věku o pohybové aktivitě a jejím vlivu na zdraví. Časové rozmezí: 1998-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články Počet záznamů: 85
RES 142/2018


21. Umění, architektura, muzeologie


KRÁTKÁ, L. Lidová malírna v Telči. Časové rozmezí: 1911-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 34
RES 141/2018


22. Výchova a vzdělávání


KRÁTKÁ, L. Akční výzkum v pedagogice. Časové rozmezí: 1993-2017 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 27
RES 120/2018

KRÁTKÁ, L. Cesta dětí k barvě: výtvarné experimenty s dětmi předškolního věku. Časové rozmezí: 1967-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 154
RES 119/2018

KRÁTKÁ, L. Dějiny školství v Krnově od 19. století. Časové rozmezí: 1928-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 75
RES 107/2018

KRÁTKÁ, L. Dějiny školství ve Svitavách od 19. století. Časové rozmezí: 1928-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 46
RES 108/2018

KRÁTKÁ, L. Historie školství v Kyjově od 19. století. Časové rozmezí: 1886-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 67
RES 113/2018

KRÁTKÁ, L. Lesní pedagogika. Časové rozmezí: 2001-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 63
RES 98/2018

KRÁTKÁ, L. Postoj budoucích učitelů 1. stupně základních škol k matematice. Časové rozmezí: 2007-2017 Jazykové vymezení: čeština, angličtina Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 86
RES 122/2018

KRÁTKÁ, L. Sebehodnocení teoretické připravenosti učitelů středních odborných škol na inkluzivní edukaci. Časové rozmezí: 1995-2018 Jazykové vymezení: čeština, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce, online zdroje Počet záznamů: 150
RES 136/2018

SOCHOR, L. Profesní start začínajícího učitele. Časové rozmezí: 2000-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 95
RES 111/2018

SOCHOR, L. Tvorba muzejních pracovních listů pro děti mladšího školního věku. Časové rozmezí: 2008-2018 Jazykové vymezení: čeština, angličtina, slovenština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 50
RES 121/2018

SOCHOR, L. Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy. Časové rozmezí: 1994-2018 Jazykové vymezení: čeština Druh literatury: knihy, články, vysokoškolské kvalifikační práce Počet záznamů: 88
RES 127/2018


23. Výpočetní technika


24. Zemědělství