Knihovna je otevřena

Patenty ČR (do roku 1992 československé)

VKOL odebírala patenty v úplnosti v tištěné podobě od r. 1919 do r. 2021. Patentové spisy se půjčují pouze prezenčně, kopírování je možné.

Československé a české patentové dokumenty jsou zdarma dostupné v plném textu v Databázi patentů a užitných vzorů.

 

Bezplatné zahraniční patentové databáze:

Espacenet

PATENTSCOPE

DEPATISnet

Videa Úřadu průmyslového vlatnictví k problematice ochrany průmyslového vlastnictví

 

Konzultace:

Informační služba VKOL

Tel.: 585 205 333

E-mail: is@vkol.cz

Pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci neposkytují informace právního charakteru, ani z oblasti řízení před úřady průmyslového vlastnictví. V tomto případě se prosím obracejte na členy Komory patentových zástupců České republiky.