Knihovna je otevřena

Základní knihovna v Čehovicích

Zřizovatel: Obec Čehovice
Adresa: Čehovice 93, Bedihošť 798 21
www stránky: https://cehovice.cz/
www stránky: http://www.knihovnacehovice.webk.cz
Provozní doba: ČT 17.15-18.15 hod.
Knižní fond: 3 251
Roční přírůstek KF: 17
Čtenáři: 17
Obyvatelé obce: 512
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 10
Evidenční číslo: 1999/2002
Registr. poplatek: 10,- Kč
Sigla knihovny: PVG540
E-mail: knihovna.cehovice@centrum.cz (knihovna)
E-mail: cehovice@cehovice.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582368513 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024