Knihovna je zavřena

Obecní knihovna ve Vrbátkách

Zřizovatel: Obec Vrbátky
Adresa: Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
www stránky: http://www.vrbatky.cz
www stránky: http://www.knihovnapv.webnode.cz
Provozní doba: PO 17.00-19.30 hod.
Knižní fond: 9 370
Roční přírůstek KF: 35
Čtenáři: 116
Obyvatelé obce: 1 725
PC pro veřejnost: 4
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 14
Evidenční číslo: 2995
Registr. poplatek: děti, studenti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč, organizace 30,- Kč
Sigla knihovny: PVG557
E-mail: starosta@vrbatky.cz (obec)
E-mail: knihovna.Vrbatky@seznam.cz (knihovna)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582382063 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024