Knihovna je zavřena

Obecní knihovna ve Smržicích

Zřizovatel: Obec Smržice
Adresa: J.Krezy 40, Smržice 798 17
www stránky: http://www.smrzice.cz
www stránky: https://knihovnasmrzice.webk.cz/
www stránky: http://www.knihovnapv.webnode.cz
Provozní doba: ÚT 13.00-17.00 hod.
Knižní fond: 4 364
Roční přírůstek KF: 82
Čtenáři: 234
Obyvatelé obce: 1 600
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 3589
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG568
E-mail: starosta@smrzice.cz (starosta)
E-mail: knihovna.smrzice@seznam.cz (knihovna)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582381127 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024