Knihovna je zavřena

Obecní knihovna v Tištíně

Zřizovatel: Obec Tištín
Adresa: Tištín 149, Tištín 798 29
www stránky: http://www.tistin.cz
www stránky: http://www.knihovnapv.webnode.cz
Provozní doba: ÚT 15.00-18.00 hod.
Knižní fond: 3 139
Roční přírůstek KF: 62
Čtenáři: 98
Obyvatelé obce: 458
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 588
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG523
E-mail: starostka@tistin.cz, podatelna@tistin.cz (obec)
E-mail: kniha.tistin@volny.cz (knihovna)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582388425, +420724301745 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024