Knihovna je zavřena

Obecní knihovna v Čelčicích

Zřizovatel: Obec Čelčice
Adresa: Čelčice 20, Čelčice 798 23
www stránky: https://www.celcice.eu/
www stránky: https://knihovnapv.webnode.cz/
Provozní doba: PO 17.00-19.00 hod. Na Internet je možno po předchozí domluvě i v jiný den a hodinu.
Knižní fond: 2 694
Roční přírůstek KF:  
Čtenáři: 34
Obyvatelé obce: 511
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 7
Evidenční číslo: 1506
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG531
E-mail: oucelcice@cbox.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582384153 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024