Knihovna je zavřena

Obecní knihovna v Brodku u Konice

Zřizovatel: Obec Brodek u Konice
Adresa: Brodek u Konice 263, Brodek u Konice 798 46
www stránky: http://www.brodek-u-konice.cz
www stránky: http://www.knihovnabrodekukonice.webk.cz
Provozní doba: ÚT 15.00-18.00 hod., ČT 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 6 657
Roční přírůstek KF: 45
Čtenáři: 32
Obyvatelé obce: 813
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 344
Registr. poplatek: Děti 20,-, studenti 30,-, dospělí 50,-
Sigla knihovny: PVG507
E-mail: knihovna@konice.cz (knihovna)
E-mail: ou.brodek@worldonline.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582391125 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024