Knihovna je zavřena

Obecní knihovna v Březsku

Zřizovatel: Obec Březsko
Adresa: Březsko 12, Březsko 798 52
www stránky: https://knihovnapv.webnode.cz/
www stránky: https://www.obecbrezsko.cz/
Provozní doba: PO 16.00-20.00 hod.
Knižní fond: 1 393
Roční přírůstek KF: 8
Čtenáři: 31
Obyvatelé obce: 209
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 4285
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG575
E-mail: obec.brezsko@volny.cz (obec)
E-mail: obec@obecbrezsko.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582396034 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024