Knihovna je zavřena

Obecní knihovna v Alojzově

Zřizovatel: Obec Alojzov
Adresa: Alojzov 43, Alojzov 798 04
www stránky: http://www.alojzov.cz
www stránky: https://knihovnapv.webnode.cz/
Provozní doba: PO 17.00-18.00 hod.
Knižní fond: 881
Čtenáři: 20
Obyvatelé obce: 257
PC pro veřejnost:  
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 1530
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG534
E-mail: alojzov@volny.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582357247 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024