Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Prostějovičky

Zřizovatel: Obec Prostějovičky
Adresa: Prostějovičky 96, Prostějovičky 798 03
www stránky:

https://www.prostejovicky.cz/

www stránky: https://knihovnapv.webnode.cz/
Provozní doba: ST 17.00-18.00 hod.
Knižní fond: 498
Roční přírůstek KF:  
Čtenáři: 18
Obyvatelé obce: 310
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 5 303
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG588
E-mail: info@prostejovicky.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420588002279 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024