Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Pivín

Zřizovatel: Obec Pivín
Adresa: Pivín 220, Pivín 798 24
www stránky:

https://www.pivin.cz/

www stránky: http://www.knihovnapv.webnode.cz
Provozní doba: ST 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 818
Roční přírůstek KF: 27
Čtenáři: 25
Obyvatelé obce: 723
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 3 192
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG561
E-mail: refu@knihovnapv.cz
E-mail: obec@pivin.cz (obec)
Telefon: +420582384234 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024