Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Otinoves

Zřizovatel: Obec Otinoves
Adresa: Otinoves 177, Otinoves 798 61
www stránky: http://www.obecotinoves.cz
www stránky: http://knihovnapv.webnode.cz
Provozní doba: NE 14.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 691
Přírůstek:  
Čtenáři: 54
Obyvatelé obce: 281
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 1 944
Registr. poplatek: 10,- Kč
Sigla knihovny: PVG539
E-mail: otinoves@iol.cz (obec)
E-mail: knihovna.otinoves@email.cz (knihovna)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582395026 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024