Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Obědkovice

Zřizovatel: Obec Obědkovice
Adresa: Obědkovice 79,  Obědkovice 798 23
www stránky: http://www.obedkovice.cz
Provozní doba: ÚT 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 1 254
Roční přírůstek KF:  
Čtenáři: 65
Obyvatelé obce: 283
PC pro veřejnost: 3
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 2747
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG551
E-mail: obecobedkovice@volny.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582384170 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 10.01.2024