Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Jesenec

Zřizovatel: Obec Jesenec
Adresa: Jesenec 117, Jesenec 798 53
www stránky: https://www.jesenec.cz/
Provozní doba: PÁ 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 997
Roční přírůstek KF: 0
Čtenáři: 2
Obyvatelé obce: 296
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 4893
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG585
E-mail: oujesenec@c-mail.cz (obec)
Telefon: +420582396923 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 02.03.2023