Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Hvozd

Zřizovatel: Obec Hvozd
Adresa: Hvozd 90,  Hvozd 798 55
www stránky: http://www.hvozd.cz
www stránky: http://knihovnapv.webnode.cz
Provozní doba: PO, ČT 16.30-18.30 hod.
Knižní fond: 5 498
Roční přírůstek KF: 18
Čtenáři: 18
Obyvatelé obce: 642
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 2784
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG552
E-mail: refu@knihovnapv.cz
E-mail: obec@hvozd.cz (obec)
Telefon: +420582383125 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 09.01.2024