Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Hluchov

Zřizovatel: Obec Hluchov
Adresa: Hluchov 2, Hluchov 798 41
www stránky: http://www.knihovnapv.webnode.cz
www stránky: https://www.hluchov.cz
Provozní doba: ÚT 18.00-20.00 hod.
Knižní fond: 850
Čtenáři: 31
Obyvatelé obce: 350
PC pro veřejnost:  
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa:  
Evidenční číslo: 3324
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG566
E-mail: refu@knihovnapv.cz
E-mail: ou@hluchov.cz (obec)
Telefon: +420582378138 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 09.01.2024