Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Drahany

Zřizovatel: Obec Drahany
Adresa:

Drahany 64, Drahany 798 61

www stránky: http://www.knihovnapv.webnode.cz
www stránky: https://www.drahany.com/
Provozní doba: ST 16.00-19.00 hod.
Knižní fond: 2 294
Roční přírůstek KF:  
Čtenáři: 5
Obyvatelé obce: 517
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 2798
Registr. poplatek: dospělý 30,- Kč, dítě 10,- Kč
Sigla knihovny: PVG553
E-mail: oudrahany@iol.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582395021 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 09.01.2024