Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Buková

Zřizovatel: Obec Buková
Adresa: Buková 9, Protivanov 798 48
www stránky: http://www.knihovnapv.webnode.cz
www stránky: http://www.bukova.eu
Provozní doba: ČT 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 1 861
Roční přírůstek KF: 48
Čtenáři: 37
Obyvatelé obce: 308
PC pro veřejnost:  
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 737
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG524
E-mail: knihovnabukova@email.cz (knihovna)
E-mail: obec@bukova.eu (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582399127 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Telefon: +420607067666 (obec)
Aktualizace: 09.01.2024