Knihovna je zavřena

Místní lidová knihovna Vřesovice

Zřizovatel: Obec Vřesovice
Adresa: Vřesovice 107, Vřesovice 798 09
www stránky: https://www.vresovice.knihovna.cz/katalog-knihovny/
www stránky: https://www.vresovice.cz/
Provozní doba: PO 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 3 228
Roční přírůstek KF: 27
Čtenáři: 34
Obyvatelé obce: 558
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 2230
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG549
E-mail: vresovice.pv@volny.cz (obec)
E-mail: vresovice.knihovna@seznam.cz (knihovna)
E-mail: refu@knihovnapv.cz
Telefon: +420582368123 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 09.01.2024